Foto: Martina Holmberg/TT

Vi står fast vid att välfärden måste stärkas

Replik. Förra mandatperioden investerade vi socialdemokrater 35 miljarder kronor i svensk välfärd. Genom januariavtalet har vi sett till att säkra ytterligare förstärkningar till kommuner och regioner under den här mandatperioden. Vi tror på jämlikhet – och är villiga att prioritera därefter.

Replik på Elisabeth Björnsdotter Rahms (M), riksdagsledamot från Västerbottens län, och Nicklas Sandströms (M), oppositionsråd Region Västerbotten, replik ”Att ställa stad mot land bidrar till att öka klyftorna”, publicerad på norran.se söndagen den 8 september 2019.

Vi socialdemokrater står upp för rätten till lika bra skola, vård och omsorg oavsett var i landet man bor.

Moderaterna delar inte vår grundsyn. De delar i stället upp Sveriges kommuner och regioner i kategorier om närande och tärande. Tillväxtkommuner som bidrar och landsbygdskommuner som inte gör det. Det vore önskvärt om de kunde tala ur skägget på den punkten.

I stället får vi ett svar från Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), riksdagsledamot från Västerbottens län, och Nicklas Sandström (M), oppositionsråd Region Västerbotten, som närmast vill göra gällande att det är Moderaterna som står upp för skatteutjämningen. Tvärtemot de utspel vi sett.

Moderaterna lyfter fram att vissa kommuner kommer att få bidra lite mer i och med vårt nya förslag till kommunal skatteutjämning. De hävdar att länets större och växande kommuner kommer att straffas – en logik som indirekt pekar ut andra kommuner som just tärande.

Av detta kan vi nog dra slutsatsen att Moderaterna helt enkelt inte tror på idén om ett jämlikt och sammanhållet Sverige.

De tycks också strunta i det faktum att kommunerna som utgör knutpunkter i sina regioner ofta fylls på med människor från mindre orter runt om. Människor som fått sin skolgång betald av skattebetalarna på hemorten. Enligt oss socialdemokrater är det inte mer än rätt att de kommunerna bör kompenseras för det.

Förra mandatperioden investerade vi socialdemokrater 35 miljarder kronor i svensk välfärd. Det har bland annat gjort att 100 000 fler i dag jobbar i välfärden jämfört med när vi tillträdde. Genom januariavtalet har vi sett till att säkra ytterligare förstärkningar till kommuner och regioner under den här mandatperioden.

Vi tror på jämlikhet – och är villiga att prioritera därefter.

Precis som Sveriges kommuner och landstings (SKL) analys ser vi att det under kommande mandatperioder behöver tillskjutas 90 miljarder kronor till välfärden.

Vi ser att välfärd efter behov kostar, något som Moderaterna i sitt snäva marknadsekonomiska tänk helt bortser från.

Dessutom verkar Moderaterna tycka att kommuner och regioner som brottas med långa avstånd, kompetensförsörjning, utflyttning och en tuff ekonomi ska skylla sig själva.

Isak From (S), riksdagsledamot från Västerbottens län, distriktsordförande Socialdemokraterna Västerbotten

Anna-Lena Danielsson (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Västerbotten

Geografin får aldrig styra vårdens kvalitet
Att ställa stad mot land bidrar till att öka klyftorna
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut