Foto: Thord Nilsson/TT

Att ställa stad mot land bidrar till att öka klyftorna

Replik. En sammanställning som Umeå kommun gjort visar att Norrland blir nettoförlorare i det nya förslaget. Den sammantagna effekten blir att norrlandskommunerna kommer att betala 400 miljoner mer än de får. Det vi ser är en fortsättning på en norrlandsfientlig politik från sittande S-regering.

Replik på Isak Froms (S), riksdagsledamot från Västerbottens län, och Anna-Lena Danielssons (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Västerbotten, debattartikel ”Geografin får aldrig styra vårdens kvalitet”, publicerad i Norran och på norran.se onsdagen den 4 september 2019.

I en debattartikel i Norran (4/9 2019) menar riksdagsledamoten Isak From (S) och regionrådet Anna-Lena Danielsson (S) att klyftorna minskar med förslaget till ny kommunal skatteutjämning.

Så enkelt är det tyvärr inte.

Det är ingen som ifrågasätter att det behövs ett skatteutjämningssystem. Staten borde dock ta ansvar för en översyn av hela utjämningssystemet, såväl inkomstsidan som kostnadssidan.

Staten måste i det sammanhanget ta en större del av ansvaret när det gäller utjämningen mellan kommuner och regioner.

Det är inget som Moderaterna i Västerbotten eller Stockholm är ensamt om att tycka. Vi kan konstatera att även Socialdemokraterna i Stockholm motsätter sig det nya förslaget till skatteutjämning.

För Västerbottens del kommer kommuner som Umeå och Skellefteå att bli stora förlorare i det nya systemet. Umeå tappar 64 miljoner kronor, Skellefteå 35. Det är pengar som de både städerna behöver för sin fortsatta tillväxt. Det kostar att bygga nya skolor och äldreboenden och ge hälso- och sjukvård till en växande befolkning.

En sammanställning som Umeå kommun gjort visar dessutom att Norrland blir nettoförlorare i det nya förslaget. Den sammantagna effekten blir att norrlandskommunerna kommer att betala 400 miljoner mer än de får. Det kan jämföras med Stockholmsregionen som gör en vinst på 1,6 miljarder. Det vi ser är en fortsättning på en norrlandsfientlig politik från sittande S-regering.

Vi har djup förståelse för att Region Västerbotten behöver mer pengar – vilket också föreslås. I förslaget får regionen 255 miljoner kronor mer. Men tyvärr täcker det inte de stora underskotten i sjukvården, som ligger på runt 800 miljoner kronor. Det är resultatet av en långvarig socialdemokratisk politik, något som en ny skatteutjämning inte förmår att rätta till.

Det är djupt olyckligt att det blir en politisk debatt som går ut på att ställa stad mot land. Det ökar i stället för att minska de allt mer växande klyftorna.

Såväl stad som land behövs. Ett starkt samhälle med höga välfärdsambitioner förutsätter tillväxt, fler jobb, ökad trygghet och en politik som håller ihop helheten.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), riksdagsledamot från Västerbottens län

Nicklas Sandström (M), oppositionsråd Region Västerbotten

Geografin får aldrig styra vårdens kvalitet
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut