Blir det kaos? Arkivbild.
Blir det kaos? Arkivbild.

Fem frågor om sommartiden

Evig sommartid eller evig vintertid – vad innebär det egentligen? Och blir det inte kaos nu i EU? Frågorna är många kring EU-kommissionens förslag om tidsomställning.

Måste vi välja sommar- eller vintertid?

Ja. Det är grunden i förslaget. I stället för att alla EU-länder måste införa sommartid varje vår så slopas tidsomställningarna för alla när förslaget har gått igenom. Inget land får alltså på egen hand bestämma att man vill fortsätta ställa om klockan två gånger om året.

Men vad ska vi välja då?

Det får vi avgöra själva. Antingen håller vi kvar vid vintertiden, det vill säga normaltiden. För svensk del är det så kallad centraleuropeisk tid (CET). Eller så kör vi evig sommartid – som egentligen är det som nu kallas östeuropeisk tid (EET). Eller så kan vi välja något helt annat: det står oss faktiskt helt fritt redan nu att ha exempelvis samma tid som i Krasnojarsk (KRAT) eller i Salt Lake City (MT). Fast det vore kanske inte så praktiskt. Men möjligheten att fritt välja tidszon finns redan nu och kommer att finnas kvar.

Blir det inte konstigt om olika länder väljer olika?

Tja – både ja och nej. Det kommer naturligtvis att bli annorlunda jämfört med i dag om exempelvis Danmark skulle välja att ha evig sommartid och Sverige vill ha ständig normaltid – då hamnar en tidsgräns i Öresund och inte bara i Östersjön. Å andra sidan är EU redan i dag uppdelat i olika tidszoner, där vi vant oss vid att klockan är en timme mer i öst och en timme mindre i väst. Nu kan vi bli tvungna att lära oss helt andra tidsgränser.

Men det kan ju bli kaos!?

Visst. Särskilt om många länder väljer helt olika jämfört med sina grannar. Fast det kan de ju som sagt göra redan i dag – utan att för den skull ha gjort det.

Och när ska det ske då?

Preliminärt redan nästa år. EU-kommissionen hoppas att övergången till sommartid i mars 2019 ska bli den sista. Men det är långt ifrån säkert att alla EU-länder hinner utreda och behandla frågan så snabbt. Mer troligt är kanske att enighet om en förändring kan nås till 2020 eller 2021.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut