Redaktionell policy

1. ALLMÄNT

1.1 Norrans journalistik utgår från läsarens perspektiv. Vi berättar, granskar, underhåller och fortbildar människor för att tillsammans utveckla Norranområdet.

1.2 Norrans redaktion granskar makthavare och offentlighet, samt förser människor med information för att de ska kunna fatta väl underbyggda beslut i sin vardag.

1.3 Det är hos Norran som den viktiga samhällsdebatten ska föras. Särskild vikt läggs vid att ge röst åt människor som annars inte får komma till tals i det offentliga samtalet.

1.4 Norrans journalistik är oberoende och fri från lojaliteter. Vår trovärdighet är vår främsta konkurrensfördel.

1.5 Norran är anslutna till det pressetiska systemet, med Allmänhetens pressombudsman och Pressens opinionsnämnd, och förhåller sig till de pressetiska reglerna.

2. KÄLLOR

2.1 Källskyddet är heligt för oss och vi gör alltid vårt yttersta för att en källa ska känna sig trygg i kontakten med Norrans journalister. Vi försäkrar oss också om att källan vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda sig själv.

2.2 Vi försäkrar oss alltid om källornas trovärdighet och försöker komma så nära förstahandskällan som möjligt.

2.3 Norran citerar även andra, trovärdiga medier. Detta görs med tydlig länk till ursprungskällan. Vi länkar också till egna, tidigare publicerade artiklar.

3. CITAT

3.1 Norran citerar korrekt, men förtydligar och förenklar så långt det är möjligt.

3.2 Norran är alltid rättvisa vid urval av citat. En person i en ansvarsutkrävande intervju har alltid rätt att få med sina bästa citat.

3.3 Norran undviker så långt det är möjligt att citera anonyma källor. Detta blir särskilt viktigt när kritik riktas mot en namngiven person. I sådana fall krävs flera av varandra oberoende, anonyma källor för att sådan kritik ska citeras. Viktigt att komma ihåg är att källorna inte är anonyma för oss.

3.4 När vi citerar ur handlingar och protokoll är det vår uppgift att förtydliga, förklara och förenkla komplexa uppgifter. Vi använder inte ett obegripligt och byråkratiskt språk.

3.5 Norran använder gärna statistik som grund för artiklar och reportage. Dock är vi noga med att alltid förklara eventuella problem med statistiken och vilka risker som finns med en viss läsning av densamma.

4. RÄTTELSER

4.1 Norran är generösa med rättelser och förtydliganden.

4.2 Vi avpublicerar sällan publicerade artiklar. Beslut om avpublicering tas av ansvarig utgivare.

4.3 Enklare fel eller oklarheter ändrar vi direkt i webbtexten. Större fel förses med en fotnot som berättar att texten har korrigerats.

4.4 I anslutning till varje artikel finns en länk som heter Rätta artikeln. Där kan läsaren uppmärksamma redaktionen på eventuella fel.

5. SOCIALA MEDIER

5.1 Norran finns där våra läsare finns. Därför är det naturligt för Norran och dess medarbetare att finnas i sociala medier.

5.2 På Norrans Facebook-sida försöker vi skapa engagemang bland våra följare. Vi är personliga, samt publicerar innehåll som passar för sociala medier.

5.3 I sociala medier strävar vi efter att ge en rättvis bild av det innehåll som vi länkar till.

5.4 Även i sociala medier märker vi inlägg som länkar till innehåll som är avsett för våra kunder.

5.5 Även om Norran formellt sett inte är ansvariga för kommentarer som skrivs i anslutning till våra inlägg i sociala medier, betraktar vi ändå detta som en miljö där vi förbehåller oss rätten att ”städa bort” opassande eller irrelevanta kommentarer.

6. INTERVJUER

6.1 Vi tar alltid in godkännande av vårdnadshavare när barn under 18 år ska medverka i intervjuer.

6.2 I samband med intervjuer tar vi särskild hänsyn till medieovana personer och säkerställer att de förstår att vi kan komma att citera dem.

6.3 Norrans reportrar gör intervjuer muntligt. Endast enklare kompletteringar eller fakta tas in via mejl eller sms. Vi vill ha en dialog och inte brevväxling.

6.4 I vissa fall kan vi låta en intervjuperson se sina citat innan en publicering. Dock lovar vi aldrig att ändra efter önskemål.

6.5 I vissa fall kan vi skicka en hel artikel för påseende innan publicering. Reportern avgör själv när detta kan vara lämpligt. Syftet med ett sådant påseende är att åtgärda eventuella faktafel. Reportern äger alltid sin egen text.

6.6 Vi skickar aldrig frågor i förväg. Däremot berättar vi alltid om ämnet och syftet för intervjun.

6.7 Norran betalar inte för intervjuer eller tips.

6.8 Vi genomför som regel inte skriftliga intervjuer. Om en intervju har genomförts genom en skriftlig intervju klargörs detta alltid för läsaren.

6.9 Dold kamera eller dold inspelning är något vi endast använder i fall där informationen inte kan inhämtas på annat sätt. Det är att betrakta som en extrem åtgärd som så
långt det är möjligt ska undvikas. Dock finns det tillfällen då denna typ av
arbetsmetod är nödvändig.