Norranområdet

Norranområdet har flera dimensioner, dels ett geografiskt område i norra Västerbotten och A-kommunerna i Norrbotten, kallat Norrans bevakningsområde.

Men det rymmer även en mental och känslomässig eller intressedriven dimension oberoende den geografiska platsen. Norran når inte bara ut till de platser där tidningen delas ut, utan når hela världen via norran.se.