Miljonen

Har du en inspirerande idé som utvecklar Norranområdet? Vi vill investera 1 000 000 kronor i idéer som utvecklar vår region. Presentera din. Det gör skillnad.

Kan vi hjälpa dig, din förening eller din organisation att förverkliga den? Kanske behöver du rådgivning, kanske en annonskampanj eller inköp av utrustning, allt beroende på vad du vill göra för att bidra till en attraktivare region. Vi anslår nu resurser i form av tjänster, medieutrymme eller inköp till ett värde av 1 000 000 kronor som ska fördelas.

Norran har bidragit till att utveckla vår region i över hundra år genom att stötta projekt som skapar tillväxt och framtidstro. Vi vill tillsammans med dig fortsätta det arbetet. Så, presentera din idé, det kan göra skillnad.

Ansökningsperioder

Norrans marknadsråd behandlar alla ansökningar månadsvis. Den 15:e i varje månad träffas rådet för att bedöma och granska de inkomna ansökningarna. I slutet av varje månad meddelar vi vårt beslut till alla intressenter. Vi tecknar avtal (där Norran anser det lämpligt) med de projekt vi väljer att sponsra och vi förbehåller oss även rätten att göra reportage eller artiklar om de projekt vi väljer att sponsra. Vi vill även ha rätten att nyttja sponsringsmottagarens logga eller dylikt i eventuella sammanställningar av Norran-miljonens utfall.

Ansökan

De som övertygar oss, att Norran gör skillnad i deras verksamhet ska vi gärna stötta. Lägg lite tid på att fylla i ansökan så det inte råder något tvivel om att det är just ni som ska få ta del av Norran-miljonen!

  • Ange inom vilket område du / ni söker sponsring