Ägare

Norran ägs sedan 1972 av en stiftelse som heter Skelleftepress. Detta är en organisation som består av ett trettiotal intressenter runt om i tidningens spridningsområde. Intressenterna är enskilda personer som dels ställer sig bakom tidningens frisinnat liberala idéer, men också är engagerade för det lokala samhällets utveckling. När stiftelsen väljer in nya intressenter ska jämn könsfördelning, rimlig åldersfördelning och representation från områdets olika delar eftersträvas.

Basen för Skelleftepress värderingar sammanfattas i ordet frisinne. Frisinne är ett begrepp inom den liberala idétraditionen som enligt stiftelsen kan uttryckas genom fyra olika perspektiv:

  • Frihetsfrågor – Individens frihet, misstro mot makten, respekt för oliktänkande, jämlikhet och mångfald.
  • Hälsofrågor – Mot drogmissbruk, för friskvård och folkhälsa.
  • Meningsfrågor – Respekt och intresse för människans existentiella och religiösa frågor.
  • Entreprenörskap – Engagemang i rapportering och affärsmässighet för utvecklingsfrågor och småföretagarens villkor.

Stiftelsen styr över tidningen på några olika sätt. Det är stiftelsen som utser ledamöter till tidningsbolagets styrelse och som sätter upp långsiktiga mål för verksamheten. Det är stiftelsen som lägger fast opinionsavdelningens grundläggande värderingar. Stiftelsen deltar också i beslut om rekrytering av tidningens chefredaktör och politiska redaktörer.