Joacim Rocklöv.
Joacim Rocklöv. Foto: Umeå universitet

Viruset mer smittosamt än WHO angett

Joacim Rocklöv, professor vid Umeå universitet, har tillsammans med kollegor i Kina och Tyskland gjort en genomgång av studier som visar att det nya Coronaviruset är mer smittosamt än WHO har angett. Det skriver Västerbottens-Kuriren.

Joakim Rocklöv är professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Han har tillsammans med forskarkollegor i Zhangzhou, Kina och i Heidelberg, Tyskland gjort en genomgång av ett tiotal studier av det nya coronaviruset, COVID-19.

Genomgången visar att viruset är mer smittosamt än de uppskattningar Världshälsoorganisationen (WHO) har gjort. Enligt WHO:s:s beräkningar skulle varje smittad person i snitt smitta 1,4 till 2,5 personer. I de första studierna finns uppgifter om mycket låg smittosamhet men smittosamheten har därefter uppgraderats.

Den genomgång av data som Joacim Rocklöv varit med och sammanställt visar att genomsnittsvärdet för smittspridningen är 3,28 och medianvärdet 2,79. Varje smittad personer smittar därmed i snitt mellan två och tre friska personer. Det innebär att det nya viruset är lika smittosamt som SARS och MERS.

– Ser man till hur epidemin faktiskt utvecklas, tycks verkligheten stämma väl eller till och med överträffa den högre tillväxttakten i våra beräkningar. Trots alla åtgärder som sätts in har Coronaviruset redan spridits betydligt mer än SARS gjorde, säger Joacim Rocklöv till VK.

De nya beräkningarna innebär att viruset har möjlighet att nå upp till 60 procent av befolkningen i en population om det inte går att hindra smittspridningen. Joacim Rocklöv konstaterar att de åtgärder Kina, och flera andra länder vidtagit för att bromsa spridningen, har haft effekt.

– Det har absolut bromsat utvecklingen, säger Joacim Rocklöv som samtidigt påpekar att det finns ett stort mörkertal.

Spridningen av COVID-19 kan vara betydligt mer omfattande än den tillgängliga statistiken visar.

– I många länder och samhällen finns det inte möjlighet att upptäcka viruset. Det kräver tillgång på diagnostik, säger Joacim Rocklöv.

Studien "Review of the basic reproductive number for 2019 novel coronavirus" är publicerad i Journal of Travel Medicine. Författarna till studien är Joacim Rocklöv, Ying Liu, Albert A Gayle och Annelies Wilder-Smith.

Kerstin Eriksson/Västerbottens-Kuriren

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut