Hednäs kraftstation, Åbyälven.
Hednäs kraftstation, Åbyälven. Foto: Arkivbild: Yvonne Rönngren

Vill värna biologisk mångfald i Åbyälven

Är det rimligt att behålla Hednäs kraftsstation? Det planeras för vindsnurror som har dubbelt så stor kapacitet som man får ut av Hednäs i elförsörjning, varför inte låta Åbyälven vara en fritt rinnande älv och återskapa en livskraftig miljö där?

Frågorna (ovan) ställs i en interpellation till kommunalråd Lorents Burman (S). Det är fritidsnämndens ordförande Joakim Wallström (V), som ifrågasätter värdet och nyttan av att behålla Hednäs kraftstation som energikälla.

Vänsterpartiet är en av fler parter som driver frågan om att kraftstationen ska plockas ner och interpellationen kom upp som ett ärende under kommunfullmäktiges sammanträde nyligen.

– Det viktigaste är biologisk mångfald och turism, friluftsliv och fiske. Åbyälven kan bli en väldigt bra fririnnande laxälv, säger Joakim Wallström.

Han menar också att det är bättre att riva ut och få 34 miljoner kronor, pengar som kan sökas via Vattenkraftens miljöfond. Wallström tillägger att det skulle ta mellan 36 och 100 år att tjäna in de pengarna på elproduktion i Hednäs.

Rikare friluftsliv

Han vill också veta hur kommunstyrelsen i Skellefteå tänker agera för att ändra ägardirektiven för Skellefteå kraft AB så att mindre kraftverk och ekologiskt hämmande hinder i älvarna tas bort.

Lorents Burman (S) svarar att vattenkraften spelar en central roll för att Sverige ska uppnå 100 procent av förnybar elproduktion fram till 2040.

– Den här typen av avvägning kommer att ske när Hednäs kraftstation prövas inom ramen för den nationella planen för omprövning av vattenkraftverk. Där kommer också nyttan för vattenmiljön att prövas, säger han.

Alla vattenkraftverk kommer att förses med moderna villkor

Han säger också att Skellefteå kraft redan gjort utredningar för att hitta lösningar som minimerar påverkan av laxfiskebeståndet i Åbyälven och samtidigt behålla samhällsnyttan kring elproduktion.

Ökat elbehov

Enligt honom ökar elbehovet i takt med stora etableringar av elintensiva industrier som väntas ske. Då kommer vindkraft som planeras och befintlig elproduktion att behövas och ska ske i samklang med hållbar förvaltning av naturen.

Joakim Wallström menar att mindre vattenkraftverk spelat ut sin roll och att det numera handlar om andra värden, som att upprätthålla den biologiska mångfalden. Han säger också att det planeras för ny förnyelsebar el, ett tillskott på 18 Twh i norra Sverige, som redan nu är exportör.

– Frågan är så mycket större än kraftstationen, det handlar om biologisk mångfald och potential till växande turism i Åbyälven om den rivs, säger Joakim Wallström.

Hednäs kraftstation

Kraftstationen i Hednäs ligger cirka 3 mil uppströms mynningen i Åbyälven och drivs i regi av Skellefteå kraft AB. Totalt producerar Skellefteå krafts vattenkraftanläggningar 2,3 TWh/år. I Hednäs produceras 9,3 GWh/år, vilket motsvarar 0,4 procent av den totala vattenkraftproduktionen. En 150 meter lång fiskväg har byggts i kraftstationen, vilket innebar att laxfiskar gavs möjlighet att passera uppströms.

Källa: Skellefteå kraft AB

Politikerna sa nej till att riva kraftstation
KD vill se alternativ till laxvägar vid Hednäs kraftstation
Vill förbättra fiskevandringen i Åbyälven
Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut