Varnar för ishalka längs kusten

På tisdagen gick SMHI ut med en klass 1-varning för plötslig ishalka.

Varningen gäller enbart Västerbottens kustland, där det regnar på kalla vägbanor. Enligt SMHI:s bedömning ska det vara som halkigast under eftermiddagen.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut