Skellefteälvens gamla fåra
Skellefteälvens gamla fåra Foto: Evelina Eriksson

Varnar för att besöka gamla älvsfåran

Skellefteälvens gamla fåra utanför Grundträsk, Malå kommun, är ett besöksmål som Norran uppmärksammade i sommarbilagan. Nu varnar Skellefteälvens Vattenregleringsföretag för att det finns risker med att vistas i området.

Den gamla älvsfåran är några kilometer lång och här finns finkorniga hällar som slipats av vattnet så att märkliga formationer uppstått. Här gick Skellefteälven innan vattnet leddes om i samband med regleringen och dammbygget 1964. Vad många kanske inte vet är att besöksmålet även utgör en vattenväg vid utskovsspill i Gallejaur kraftstation.

Det innebär att området nedströms dammanläggningen – det område som artikeln handlar om – kan vattenfyllas om utskovsluckorna öppnas.

– Detta innebär en säkerhetsrisk för de som eventuellt vistas i området, vilket är viktigt att påpeka. Utskovsluckorna vid dammanläggningen kan öppnas utan förvarning och området är därför olämpligt att nyttja för ”äventyrsbad”, eller att vistas i, säger Peter Lindström, vd för Skellefteälvens Vattenregleringsföretag.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut