Stipendium för doktorsavhandling i omvårdnad

Sofia Andersson, sjuksköterska och lektor vid institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet, har tilldelats ett stipendium av Stiftelsen för medicinsk forskning i Skellefteå.

Sofia disputerade 2018 med avhandlingen ”Vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer: närstående och vårdpersonals skattade och berättade erfarenheter”.

Medicin doktor Sofia Andersson mottar stipendiet av senior professor Kurt Boman.
Medicin doktor Sofia Andersson mottar stipendiet av senior professor Kurt Boman. Foto: Privat

En sammanfattning av avhandlingen finns att läsa här.

Margareta Brännström, docent

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut