Spanienresan: Landstinget kräver svar från Skellefteå Buss

Region Västerbotten, tidigare landstinget, har med oro tagit del av Norrans granskning av resan då ambulansbussen hämtades från Spanien. Nu kräver de svar av Skellefteå Buss styrelse.

År 2017 tecknades ett avtal mellan landstinget, numera Region Västerbotten, och Skellefteå Buss gällande en ny ambulansbuss. Avtalet rör den så kallade sambulansen som ska trafikera sträckan Skellefteå lasarett och Norrlands universitetssjukhus.

Skellefteå Buss Spanienresa: Vittnet dokumenterar allt de gör på resan
Skellefteå Buss-resorna: Detta har hänt

Bussen uppfyller ännu inte kraven som ställdes på den i upphandlingen och har därför inte kunnat tas i trafik.

”Bilden oroar”

I och med att Skellefteå Buss är en av landstingets större leverantörer riskerar det agerande som beskrivs i Norrans granskning att ”indirekt skada landstinget”, skriver Kent Ehliasson, regiondirektör. Han fortsätter:

Det är av stor vikt att landstingets leverantörer agerar korrekt, exempelvis i enlighet med Institutet mot mutors näringslivskod.

”Landstinget som kund är intresserade av att få mer information för att kunna skapa en egen rättvisande bild av det inträffade. Det är av stor vikt att landstingets leverantörer agerar korrekt, exempelvis i enlighet med Institutet mot mutors näringslivskod.”

Landstinget vill veta hur Skellefteå Buss styrelse tänker hantera situationen och säkerställa att det inte upprepas.

Styrelsen svarar

Skellefteå Buss styrelse har svarat genom att hänvisa till den externa granskning de själva beställde som blev färdig i början av december. I denna påpekas bland annat det olämpliga i att låta medföljande delta. Styrelsen påpekar även att nya rutiner och regelverk ska tas fram, samt att ett utbildningspaket ska genomföras i syfte att motverka korruption.

Är ni nöjda med svaren ni fått från Skellefteå buss styrelse?

– Vi håller för tillfället på att bearbeta svaren, jag vill inte säga så mycket mer än så just nu. När vi gjort detta kan vi lämna utförligare svar, säger Kent Ehliasson, regiondirektör.

  1. Andreas Olofsson byter fil – får topposition inom Skellefteå taxi

  2. Avslutar sitt uppdrag – får ny topposition inom Skellefteå taxi

  3. Sambulansen tas nu i trafik – mer än ett år försenad

  4. Norrans grävsatsningar nominerade till Silversleven

  5. Norran gjorde att vi fick veta

  6. Styrelsens svar till personalen på Skellefteå Buss

  7. Den nya personalkritiken: Skellefteå Buss vd – ”Det känns inte optimalt”

  8. Tuff kritik på fackmöte om Skellefteå Buss: Namninsamling för vd:s avgång – ”Personal är rädda för repressalier”

  9. Personalen är trots allt din viktigaste resurs

  10. Vill ge Skellefteå Buss vd en chans: ”Måste bli slut på konflikterna”

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Aktuell artikel (1 av 1)
Spanienresan: Landstinget kräver svar från Skellefteå Buss