Slog, puttade och tog strypgrepp

Händelser på ett äldreboende i Skellefteå har anmälts som ett allvarligt missförhållande.

En person på ett äldreboendet har vid upprepade tillfällen betett sig aggressivt och våldsamt mot en annan person på boendet.

Nu har äldreomsorgschefen i Skellefteå skickat in en lex Sarah-anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

”Vid upprepade tillfällen har en person slagit, puttat och hotat en medboende. Vid ett tillfällen har (personen) tagit strypgrepp på samma granne”, skriver hon i anmälan.

Nu är det upp till IVO att besluta om kommunen har vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra att det sker igen.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut