Regeringen vill se allmän prostatakontroll

Regeringen vill se en allmän screening av män för att upptäcka prostatacancer, men när det kan genomföras blir en fråga om när det finns en metod som stödjs av forskning.

Som ett steg på vägen har regeringen beslutat om att ge landets cancercentrum extra anslag om 8,4 miljoner kronor, för att blir bättre på att genomföra de prov som tas och öka likvärdigheten i vården över landet. I dag tas så kallade PSA-test.

– Detta beslut är ett steg på vägen mot screening, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Jag hoppas att satsningen ger erfarenheter som lägger en bra grund för ett framtida screeningprogram för prostatacancer, som kan införas så fort metoderna är tillräckligt bra, säger socialminister Annika Strandhäll i pressmeddelandet.

– Att det blir en allmän screening är mer en fråga om när och metod, snarare än om, säger socialminister Annika Strandhälls pressekreterare till TT.

PSA-test tas för att upptäcka prostatacancer. Patientföreningar har krävt allmän kontroll av män, men medicinska experter har ifrågasatt metoderna för testet.

Anmäl till Pressombudsmannen Skriv ut