Smittskyddsläkaren Stephan Stenmark: ”Fortfarande finns det tid att vaccinera sig.”
Smittskyddsläkaren Stephan Stenmark: ”Fortfarande finns det tid att vaccinera sig.” Foto: TT

Nya doser vaccin till länet

På torsdagen kom 3000 nya doser av det efterlängtade influensavaccinet till Västerbotten, rapporterar Västerbottens-Kuriren.

Vaccineringen av säsonginfluensan inleddes i början av november. Men redan i slutet av månaden var tillgången på vaccin i princip slut på länets sjukhus och hälsocentraler.

Bristen berodde på en ökad efterfrågan både lokalt och i hela Europa.

Men nu har landets fyra nordligaste regioner lyckats komma över sammanlagt 10 000 doser influensavaccin.

- Doserna har precis anlänt hos oss, berättar smittskyddsläkaren Stephan Stenmark för VK.

- För Västerbottens del innebär det 3000 doser som kommer att fördelas runt om i länet, både hälsocentraler och sjukhus.

Enligt Stephan Stenmark öppnas nu en ny möjlighet för alla länsbor som tillhör riskgrupperna att vaccinera sig.

- Tillhör man riskgrupperna kan man de närmaste dagarna gå in på 1177 och uppdatera sig vad som gäller för respektive hälsocentral. Och det gäller hela länet.

Till riskgrupperna hör till exempel personer över 65 år, gravida efter graviditetsvecka 16, vuxna med kronisk hjärt- eller lungsjukdom, såsom KOL och svår astma.

Även personer med andra tillstånd som leder till nedsatt lungsjukdom, kronisk lever- eller njursvikt samt tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar omfattas.

- Vi har hittills inte lyckats vaccinera alla. I nuläget rör det sig om cirka 43 procent av personer 65 år eller äldre i hela Västerbotten. Men det är fler än förra året då 38 procent vaccinerades, säger Stephan Stenmark till VK.

Hittills har influensan inte orsakat anmärkningsvärt många insjuknade. Även om toppen enligt Folkhälsomyndigheten inte väntas förrän i februari.

- Det är mest en vanlig säsong. Men fortfarande finns det tid att vaccinera sig, det är inte för sent, säger Stephan Stenmark.

Totalt 48 000 doser influensavaccin har fördelats runt om i landet. Förutom 3000 till Västerbotten får Västernorrland 2700, Norrbotten 2800 och Jämtland 1500.

Bo Wallin/Västerbottens-Kuriren

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut