Det blev inte aktuellt med provtagning.
Det blev inte aktuellt med provtagning. Foto: Lars Eriksson

Misstänkt coronavirus var falsklarm – ”Behövde inte provtas”

Det blev ingen provtagning av den Skelleftebo som kände sig dålig efter en Thailandsresa. ”Det behövdes inte”, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare.

Det var efter rapporter om att en man som anlänt med flyg från Thailand kände sig krasslig som sjukvården i tisdags stod redo att provta honom för det nya coronaviruset, 2019-nCoV.

Man från Skellefteå kan testas för coronavirus

Men för att det ska bli aktuellt måste den sjuka uppfylla ett antal kriterier, vilket visade sig inte var fallet.

– Sjukvården har haft kontakt med person ifråga och slutsatsen blev att det inte behövdes provtagning, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare vid Region Västerbotten.

De kriterier som ska uppfyllas är bland annat att en person rest i ett område där aktiv smittspridning pågår och har feber eller luftrörssymptom.

Det är hittills bara en person som testats för det nya coronaviruset i Västerbotten. Det provet visade sig vara normalt.

Här kan du läsa mer om hur regionen arbetar gällande beredskap för det nya coronaviruset.

Och här hittar du frågor och svar om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Symptomen

Symtomen för coronavirus är luftvägsbesvär, hosta och feber. De liknar därmed symtomen för influensa. Du ska ringa 1177 Vårdguiden om du inom 14 dagar insjuknar i dessa symtom:

efter resa i Kina

efter kontakt med någon som har det nya coronaviruset

efter vård på sjukhus i ett land där det nya coronaviruset sprids.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut