Foto: Larsen

Årets influensa: Då startar vaccineringen i Västerbotten

Den 19 november inleds säsongens vaccinationer mot influensa i Västerbotten och de som tillhör någon av riskgrupperna rekommenderas att ta sprutan.

I år kommer vaccineringen igång två veckor senare än normalt. Det beror på att Världshälsoorganisationens beslut om vilka vaccinstammar som skulle ingå i vaccinerna försenades.

Varje säsong anpassas vaccinet för att ge skydd mot de influensatyper som cirkulerar, och i år ger det skydd mot fyra olika typer.

– Att vaccinera sig mot influensa är det bästa du kan göra för att undvika sjukdom. De personer som rekommenderas att vaccinera sig har mest att vinna på skyddet från vaccinationen, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare vid Region Västerbotten, i ett pressmeddelande.

Om du är 65 år eller äldre eller gravid i graviditetsvecka 16 rekommenderas du att vaccinera dig. Det gör även den som tillhör någon av nedanstående riskgrupper.

Följande personer rekommenderas att ta vaccinet

• Du har en hjärtsjukdom

• Du har en lungsjukdom

• Du har diabetes

• Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

• Du har kronisk leversvikt eller njursvikt

• Du är kraftigt överviktig

• Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen

• Du har flerfunktionshinder

• Du har andra andningsproblem, som svårt att hosta eller att få upp slem.

Rekommendationerna gäller vuxna och barn som är över sex månader. Det är också bra om familjemedlemmar till de som rekommenderas vaccination och vårdpersonal vaccinerar sig.

Källa: Region Västerbotten

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut