Vad får man säga till en journalist?

För att missförhållanden inte ska pågå i det tysta har du rätt att vända dig till media med uppgifter. Men vad får du säga och hur skyddad är du?

När medias egna möjligheter till insyn i den offentliga verksamheten inte räcker till finns lagar för att se till att saker ändå kommer fram i ljuset. Meddelarfriheten gör att anställda kan berätta vad som händer bakom stängda dörrar i kommunhuset, på sjukhuset eller hos polisen, utan att riskera att straffas. På så sätt kan brister och felaktigheter i verksamheten komma till allmänhetens kännedom och åtgärdas.

I en rad artiklar har Norran, i samarbete med flera andra medier i Västerbotten, granskat tystnadskulturen inom offentlig sektor. Anställda som inte vågar prata med journalister om sådant som försiggår på deras arbetsplats eller inte vet sina rättigheter.

Meddelarfrihet, tystnadsplikt, efterforskningsförbud... Vad innebär det? För att du ska känna dig trygg med vad som gäller reder vi här ut begreppen och ger exempel på hur det kan gå till i praktiken.


Fem frågor om meddelarfrihet

1. Vad är meddelarfrihet?

Meddelarfrihet innebär att vem som helst får lämna vilka uppgifter som helst till en journalist eller en redaktion, i syfte att de ska publiceras. Den friheten gäller alla, inte bara offentliganställda. Men privatanställda har inte samma skydd som de offentliganställda. Du har också rätt att införskaffa uppgifter för att offentliggöra dem så länge det inte sker på ett brottsligt sätt, till exempel genom stöld.

2. Vad riskerar jag?

Du som är anställd inom offentlig sektor (det vill säga har kommunen, staten eller regionen som arbetsgivare) har förutom meddelarfrihet ett särskilt meddelarskydd. Din arbetsgivare är förbjuden att efterforska vem som lämnat uppgifter till media. Bara att ställa frågan är straffbart. Att som arbetsgivare bryta mot efterforskningsförbudet kan ge böter eller fängelse. Detta gäller även om du framträder öppet.

3. Kan jag bli av med jobbet?

Om en offentlig arbetsgivare trots allt skulle få fram vem som tipsat media är hon eller han förbjuden att bestraffa dig, till exempel genom att säga upp dig eller omplacera dig. Även det kan ge böter eller fängelse.Sedan juli 2017 gäller efterforskningsförbudet och repressalieförbudet  även för de som är anställda inom privat vård, skola och omsorg som är offentligt finansierad. Det gäller också inom kommunala bolag som kommunen har avgörande beslutanderätt över, men inte inom statliga bolag.

4. Får jag vara anonym?

Journalisten eller redaktionen som tagit emot ditt tips har tystnadsplikt enligt lag och får inte avslöja vem som lämnat tipset. Du har rätt att vara helt anonym om du vill. Journalisten får inte avslöja ditt namn för någon, inte heller uppgifter om ålder, kön, arbetsplats eller annat som kan leda till att det går att lista ut vem som är källan. Tystnadsplikten gäller livet ut.

5. Men sekretessen då?

Uppgifter som är sekretessbelagda får väl inte lämnas ut till media? Jo, meddelarfriheten gäller även då. Som offentliganställd får du berätta för en journalist vad som står i ett sekretessbelagt dokument, men inte lämna över själva dokumentet. Även om du i ditt jobb har tystnadsplikt får du prata med media om nästan vad som helst. Undantagen är bland annat sådant som omfattas av patientsekretess eller uppgifter om rikets säkerhet.


Sara-Lena Brännström/VK

  1. Meddelarskyddet är en hygienfråga

  2. Personalchefen vill rusta cheferna bättre

  3. Möten efter initiativ på Facebook för kommunanställda

  4. Skapade Facebookgrupp för att dela erfarenheter

  5. Tystnaden som är talande

  6. Politiker vill ha fler åtgärder mot tystnadskultur

  7. Insändare: Tystnaden – dags att granska de privata välfärdsföretagen

  8. Upp till bevis för arbetsgivarna

  9. Insändare: Tystnaden – ”Ingen som vill ha kvar sitt jobb vågar yppa något kritiskt”

  10. #Tystnaden har skapat debatt på arbetsplatserna: ”Den här granskningen gör oss bättre”

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Aktuell artikel (1 av 1)
Vad får man säga till en journalist?