Utredningen klar: Det låg bakom dödsolyckan på järnvägen i Bastuträsk

En man omkom i en arbetsplatsolycka på järnvägen vid Bastuträsk driftsplats i mitten av januari. Nu är Trafikverket klar med sin utredning av olyckan – och det är främst två orsaker som lyfts fram.

Ett påskjutande radiostyrt lok och 28 tomma timmervagnar spårade ur vid Bastuträsk driftsplats den 3 januari 2018.

En radioloksoperatör skadades mycket allvarligt när han ramlade av den första vagnen och hamnade under den urspårade vagnen.

Tåg spårade ur i Bastuträsk – man hittades under vagn: ”Är allvarligt skadad”

Operatören, en man hemmahörande i Piteå, avled två dagar senare till följd av skadorna.

Tågolyckan i Bastuträsk: Skadade mannen avled under fredagskvällen
Dödsolyckan i Bastuträsk: ”Vi ser väldigt allvarligt på det som har hänt”

Nu är Trafikverket klar med sin utredning av dödsolyckan, och har identifierat orsaker till att olyckan kunde ske.

Som den mest sannolika direkta orsaken pekas is och snö i en växel ut. Rapporten visar att den snöröjning som genomfördes fyra dagar innan olyckan i den aktuella växelkorsningen inte var utförd enligt avtal och krav som gäller. ”Snöröjningen var koncentrerad till att röja växeltungorna och innefattade inte växelkorsningen och mellanpartiet”, slås det fast i utredningen.

I utredningen utesluter man också andra teorier som vagnsfel, handhavandefel, bufferttryck och spårtryck med flera.

Svar dröjer efter dödsolyckan i Bastuträsk

En bidragande orsak är också att vagnen som spårade ur var olastad och vägde lätt.

”Detta gjorde den sårbarare för urspårning på grund av snö/isbildning än om den varit lastad och tyngre”, står det i rapporten, som också pekar på att ett mindre spårviddsfel kan ha haft en viss samverkan med is- och snöbildningen.

De åtgärder som har vidtagits efter olyckan är att Trafikverket har haft kontakt med den aktuelle underhållsentreprenören för att komma till rätta med den identifierande bristerna när det gäller snöröjning på de aktuella bandelarna. Trafikverket har också genomfört löpande kontroller via stickprov i verksamheten.

På Green Cargo har man påbörjat ett arbete med att minska riskerna vid åkning på fordon.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut