Mindre antibiotika skrivs ut till barn. Arkivbild.
Mindre antibiotika skrivs ut till barn. Arkivbild.

Stor skillnad i förskrivning av antibiotika

Förskrivningen av antibiotika har minskat de senaste tio åren, och i synnerhet till barn. Men förbrukningen skulle behöva minska ytterligare för att minimera risken för att medicinen blir overksam.

Under tioårsperioden 2007–2017 sjönk förskrivningarna av antibiotika med 23 procent sett till hela befolkningen, och till barn med hela 43 procent, rapporterar nyhetsbyrån Sirén.

Förklaringen är ett långvarigt arbete för att minska konsumtionen, inte minst bland barnen som ju ofta drabbas av infektioner och därför stått för en stor del av antibiotikaanvändningen.

-Det har successivt skett en förändring till att inte skriva ut antibiotika när den är onödig. Kroppen är många gånger bra på att läka själv, och mot exempelvis de luftvägsinfektioner som orsakas av virus hjälper antibiotika inte alls, säger enhetschef Malin Grape vid Folkhälsomyndigheten till TT.

Lägst i Västerbotten

Målet är att komma ned till 250 recept per 1 000 invånare och år i öppenvården. Siffran gäller alla åldrar sammantaget. De mest sårbara – de allra yngsta och de allra äldsta – drar av naturliga skäl upp snittet.

Till målet är det ännu en bit kvar: den senaste tolvmånadersperioden låg förskrivningen i genomsnitt på 299 recept per 1 000 invånare.

Men benägenheten att skriva ut antibiotika varierar över landet. Medan Västerbotten ligger på 243 förskrivningar är motsvarande antalet för Gotland på 345.

-Skillnaderna kan inte förklaras med att befolkningen i olika regioner är så olika mycket sjuka. Det måste finnas strukturella skäl, som tillgång till sjukvård och behandlingstraditioner, säger Malin Grape.

Alla landsting har särskilda Stramagrupper som arbetar för att minska onödig förskrivning.

-Det är ett resurskrävande jobb och förutsättningarna för att kunna genomföra det effektivt ser olika ut, så det spelar också in, säger Malin Grape.

Tidigt ute

Även om förskrivningen till barn genomgående minskat mest finns det fortfarande en del att göra, enligt Grape.

-Det förekommer förstås fortfarande att antibiotika skrivs ut till barn fast det inte behövs. Så man kan inte säga att arbetet är färdigt. Men tyvärr är våra data inte tillräckligt detaljerade, så vi vet inte vilken diagnos läkarna ställt. Hade vi vetat det hade vi kunnat göra bättre analyser av vad som är onödigt och vad som är korrekt och bra.

Internationellt sett har Sverige ett relativt gynnsamt läge. Antibiotikaresistensen ökar även här, men inte i lika hög grad som i södra Europa.

-Sverige var väldigt tidigt ute med förebyggande arbete. Faktorer som ett bra sjukvårdssystem och strikta receptkrav för antibiotika spelar också in, säger Malin Grape.

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens innebär att en mikroorganism, oftast en bakterie, utvecklat motståndskraft mot antibiotika, läkemedel som är bakteriedödande eller hämmar bakteriernas tillväxt.

Hos alla bakterier finns genetiska varianter, varav några är mer motståndskraftiga mot antibiotikans effekter än andra.

Resistens utvecklas när dessa varianter gynnas genom naturligt urval och blir dominerande i bakteriestammen, vilket sker när antibiotika används.

Risken för att resistens uppkommer minskar om antibiotikan inte används i onödan, samt om bakterierna inte utsätts för alltför låga eller kortvariga doser.

Källa: NE

Detta kan du göra

Årligen dör 33 000 EU-medborgare till följd av antibiotikaresistens, enligt en studie från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC.

Alla kan bidra till att bromsa utvecklingen genom att inte använda antibiotika i onödan. För en dialog med din läkare/tandläkare.

Använd inte överbliven antibiotika och ge den inte heller till någon annan.

Lämna in överbliven antibiotika till apoteket – släng den inte i soporna eller spola ned den i toaletten, så att den sprids i naturen.

Skydda dig från smitta. Tvätta händerna ofta, följ vaccinationsprogram.

Källor: Folkhälsomyndigheten, webbsidan skyddaantiobiotikan.se

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut