Johan Eriksson har varit projektledare för den sociala matbutiken, som nu riskerar att inte bli av.
Johan Eriksson har varit projektledare för den sociala matbutiken, som nu riskerar att inte bli av. Foto: Arkivbild: Christian Mård

Start av social matbutik hotad

Den sociala matbutiken som Pingstkyrkan i Skellefteå planerat att starta riskerar att inte bli av. Skälet är att det saknas 200 000 kronor i sponsring . ”Tyvärr är det troliga just nu att projektet inte kommer att genomföras”, säger projektledaren Johan Eriksson.

Johan Eriksson kommer att leda arbetet som projektledare för den sociala matbutiken fram till det kommande månadsskiftet då hans tjänst i frågan kommer att upphöra.

Visionären

Johan Eriksson har varit såväl en av visionärerna i starten som den som lyft projektet. Han fick iden 2017 från Stockholms Matbank som leds av Stockholms Stadsmission. En liknande satsning finns också i Jönköping.

Förhoppningen har varit att butiken skulle öppna i Skellefteå under första kvartalet 2020.

Halva priset

Grunderna till butiken är två. Personer som lever i ekonomisk utsatthet får handla varorna till halva priset samtidigt som butiker och grossister kan minska sitt matsvinn.

– Affärernas intresse har varit jättestort, berömmer Johan Eriksson.

Butiken i sig har inget vinstsyfte. En stor del av verksamheten har varit tänkt att drivas genom frivilliga insatser och volontärer.

600 000 kronor per år

Pingstkyrkan hade beslutat att gå in med 300 000 kronor i projektet. Samtidigt söktes lika mycket från utomstående finansiärer. Hela projektet beräknades kosta ungefär 600 000 kronor per år, det vill säga gå back det beloppet årligen.

– Vad gäller sponsring från företag, föreningar och kyrkor har det inte gått så bra. Vi har i dag löften om 100 000 kronor.

Johan Eriksson, projektledare

Många av dem vi har pratat med har varit positiva, men de har inte hoppat på i slutändan.

– Många av dem vi har pratat med har varit positiva, men de har inte hoppat på i slutändan.

Först i Norrland…

Johan har sett en sak som vägt tungt i vågskålen då många tvekat.

– Det finns inget liknande i Norrland. Företagen vet inte exakt vad det är för att de närmaste finns så långt bort. Det ger en viss tveksamhet hos dem.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut