Marcus Melinder moderator på debatt i Malå
Marcus Melinder moderator på debatt i Malå Foto: Evelina Eriksson

Stålbad, tankkort och äldreomsorg heta ämnen på valdebatt i Malå

Notera att denna artikel är från 2018.
Politikernas och tjänstemännens ansvar blev ett av de hetaste ämnena vid Norrans tv-sända valdebatt i Malå – inte minst i skenet av kommunens dåliga ekonomi och tankkortshärvan. ”Vi fattar beslut men de följs inte”, sa Arne Hellsten (ML), men fick mothugg av Lennart Gustavsson (V): ”Politiken har också ett ansvar”, svarade han.

Malå var först ut när Norrans tv-sända debatter drog igång på tisdagen. Representanter från samtliga fem partier som sitter i kommunfullmäktige fanns på plats och moderator var Norrans chefredaktör Marcus Melinder.

Han började med att lyfta frågan om hur kommunens drivmedelskort har använts. Bakgrunden är Norrans avslöjande att man vid Tjamstanbackarna länge brutit mot kommunens regler, vilket har gjort att man idag har svårt att visa vad stora mängder bränsle har använts till.

Mycket allvarligt, tycker samtliga partiföreträdare, som samtidigt var överens om att invänta PWC:s utredning innan de går vidare och utkräver ansvar.

Det gäller även Arne Hellsten, som tidigare krävt att den eller de ansvariga ska avgå, ett krav som han upprepade vid dagens debatt. Han vidhöll också att han ställt frågor kring tankningarna till ansvariga tjänstemän och då fått till svar att det numera inte förekommer några oegentligheter.

Färre boenden

Lennart Gustavsson (V) tyckte att det kändes lite skämmigt att det var Norran som uppmärksammade kommunen på problemet och betonade att även politiken har ett ansvar att följa upp de regler man har fastställt.

Äldreomsorgen är en annan stor och omdebatterad fråga i Malå. Här var samtliga partier inne på att det kan bli nödvändigt att minska antalet boenden. Däremot är det inte säkert att det blir färre platser.

Cecilia Festin Stenlund (L) efterlyste nya krafter inom äldreomsorgen.

– Det stora problemet är att rekrytera personal och därför tycker vi att man ska lägga ut fler servicetjänster på privata företag. Det kan till exempel gälla städ och mat, då får man också mer valfrihet, sa hon.

Charlotte Hultdin, Lennart Gustavsson, Debatt Malå
Charlotte Hultdin, Lennart Gustavsson, Debatt Malå Foto: Evelina Eriksson

Privata alternativ

Arne Hellsten har ingenting emot att sådana servicetjänster läggs ut på entreprenad. Däremot tror han inte på äldreboenden eller hemtjänst i privat regi:

– Risken med upphandlingar är att vi är så små att det bara leder till att en privat entreprenör får monopol. Då är det mycket bättre att ha kvar det inom det offentliga.

Lennart Gustavsson vill hellre satsa på att göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare än att lägga ut äldreomsorg på entreprenad.

– Marknadslösningar kanske passar på vissa ställen, men det är ingen tillfällighet att inte Citymail vill etablera sig i Malå, sa han.

Dyrt avtal

Marcus Melinder ville också veta varför äldreomsorgen är så dyr i Malå. Här var Arne Hellsten starkt kritisk till kommunens avtal med landstinget kring Tjamstangården.

Han framhöll att kommunen måste ha en avdelning där, annars hotar landstinget att dra in verksamhet, och menar att kommunen på så vis sponsrar landstinget med över fem miljoner kronor per år.

– Vi måste bli tuffare mot de regionala makterna för vi blir utnyttjade av dem, sa han, och fick medhåll av Lennart Gustavsson.

– Du har rätt i det, men vi samarbetar om personal också. Det gäller till exempel nattsköterska och andra sjukskötersketjänster, sa Charlotte Hultdin (S).

En sak som väckt starka känslor i Malå är beslutet att sluta servera mat i matsalen vid seniorboendet på Furugatan.

Arne Hällsten, debatt Malå.
Arne Hällsten, debatt Malå. Foto: Evelina Eriksson

Färre får godkänt

Det försvarade Arne Hellsten med att det inte längre är ett särskilt boende, utan ett ordinärt boende där vem som helst kan bo.

Lennart Gustavsson tycker att det är viktigt att lokalen i alla fall blir kvar som mötesplats, och fick medhåll av Emil Högberg (C) och Cecilia Festin Stenlund.

När det gäller skolan fick politikerna ge sin syn på varför Malå de senaste åren har tappat så mycket i betygsstatistiken i årskurs nio och i Lärarförbundets skolranking.

Här var politikerna skeptiska till statistiken, som de menar kan slå snett i en liten kommun.

– Det blir väldigt skört om någon elev är svag då skolan är så liten, sa Charlotte Hultdin, och lyfte fram en satsning som hon tror ska ge resultat.

Projekt

– Malå kommun har blivit uttagen av Skolverket att vara med i ett projekt om nyanländas lärande. Där har vi fått drygt fyra miljoner kronor till olika insatser.

Jobben och arbetsmarknaden är en fråga som brukar väga tungt i valrörelsen. Så är det också i Malå.

Här ståtar kommunen med länets lägsta arbetslöshet, men det har samtidigt satt fingret på ett annat problem: kompetensbrist.

– Vi måste utöka möjligheterna för folk att utbilda sig på orten, sa Cecilia Festin Stenlund.

Charlotte Hultdin och Arne Hellsten vill båda satsa mer på utvecklingsavdelningen, medan Lennart Gustavsson slog ett slag för att göra Malå mer attraktivt.

Stålbad

Kommunens dåliga ekonomi är något som har genomsyrat alla beslut och debatter det senaste året. ”Stålbad” är ett ord som återkommer i flera av kommunens rapporter, vad består då detta stålbad av? undrade Marcus Melinder.

– För att lyckas måste vi även titta på den politiska organisationen. Vi måste krympa den och se till att den blir effektivare. Sedan måste vi också anpassa tjänstemannaorganisationen till det, svarade Cecilia Festin Stenlund.

Emil Högberg varnade för att en alltför svart syn på ekonomin kan vara skadlig:

– Det pratas mycket om besparingar men det får inte överskugga liv och boende här. Vi måste se ljuset i tunneln och ha en vision för fem år framåt, sa han.

När det gäller ekonomin har SKL presenterat en rapport som visar att både politiker och tjänstemän anser att det finns stora brister i ledning och styrning. Fattade beslut förhalas eller genomförs inte och politisk handlingskraft saknas.

Åke Lundgren, debatt Malå
Åke Lundgren, debatt Malå Foto: Evelina Eriksson

Ingen skattehöjning

Här var Arne Hellsten kritisk till att fattade beslut inte genomförs av tjänstemännen, medan Lennart Gustavsson återigen framhöll politikernas ansvar.

Charlotte Hultdin sa att kommunen ser över alla utgifter, lyfte fram ett åtgärdspaket på drygt elva miljoner kronor och slog även ett slag för den nya resursfördelningsmodellen som kommunen har infört.

Hur det ska gå till att få balans i ekonomin återstår att se, men en väg ser i alla fall ut att vara stängd – samtliga politiker sa nej till en höjning av kommunalskatten.

Norrans tv-sända debatter fortsätter på Medan i Norsjö torsdag 30 augusti och på torget i Skellefteå nästa vecka. Där är det debatt inför kommunvalet tisdag 4 september och landstingsdebatt torsdag 6 september.

  1. Många nya namn i Malås nämnder

  2. Klart med delat styre i Malå

  3. Vänsterpartiet påverkar statistiken

  4. Historiskt – Skellefteborna röstade fram kvinnorna

  5. Valmyndigheten råkade förkorta mandatperioden

  6. Ska ta fram gemensam budget

  7. Oppositionen kritisk till fördelning av poster

  8. Två ordförandeposter till Vänsterpartiet

  9. Rött samarbete i Norsjö de kommande fyra åren

  10. Otrohet och nya värderingar missgynnar S i norr

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Aktuell artikel (1 av 1)
Stålbad, tankkort och äldreomsorg heta ämnen på valdebatt i Malå