Både Anderstorps- och Baldergymnasiet måste spara miljoner de kommande åren.
Både Anderstorps- och Baldergymnasiet måste spara miljoner de kommande åren. Foto: Christian Mård

Gymnasieskolorna måste spara pengar de kommande åren

Den ekonomiska prognosen för de Anderstorps- och Baldergymnasiet pekar på ett underskott på närmare 10 miljoner de kommande två åren. Gymnasienämnden har nu beslutat om åtgärdsprogram för bägge skolorna.

Verksamhetschefer och rektorer vid bägge gymnasieskolorna har haft i uppdrag att ta fram planer för att nå en budget i balans.

Åtgärderna de kommit fram till handlar bland annat om att minska omfattningen av vuxen i elevuppehåll, minska utbudet av programfördjupningar och öka gruppstorlekarna genom samläsning mellan olika program.

– Det sistnämnda kan exempelvis gälla program med lågt elevtal där de kan läsa engelska, svenska eller andra ämnen tillsammans, säger Felicia Lundmark, ordförande i gymnasienämnden.

Anstränga verksamheten

Nämnden anser att de föreslagna åtgärderna med framförallt ökning av storlek på grupper och klasser kan komma att anstränga verksamheten och medarbetarna. Rektorer och skolledningarna ska därför noggrant följa rutinerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet med avstämningar och uppföljningar.

Orsaken till underskotten beror främst på minskad ersättning från Migrationsverket, omfördelning av budgetmedel från nationella program till gymnasiesärskola och introduktionsprogram och pris- och löneökningar.

Naturbruksgymnasiet

Ett annat förslag som har varit uppe för diskussion är att flytta Naturbruksgymnasiet från Burträsk till Skellefteå. Det skulle ge en besparing på 660 000 kronor år 2020. Men det lyftes ur åtgärdsprogrammet av gymnasienämnden.

– Det finns i dagsläget ingen som helst politisk vilja att flytta Naturbruksgymnasiet till Skellefteå. Det är ett större beslut än att det skulle ingå i ett åtgärdsprogram, säger Felicia Lundmark.

Det finns i dagsläget ingen som helst politisk vilja att flytta Naturbruksgymnasiet till Skellefteå

Med de föreslagna åtgärderna sparar Anderstorpsgymnasiet 1,5 miljoner kronor år 2019 och 5 miljoner 2020. För Balderskolans del blir besparingarna 2,2 miljoner kronor år 2019 och 6,4 miljoner 2020.
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut