Satsning mot psykisk ohälsa i Norsjö

Omkring 40 procent av sjukskrivningarna i Sverige kan härledas till psykisk ohälsa.
Omkring 40 procent av sjukskrivningarna i Sverige kan härledas till psykisk ohälsa. Foto: isabell Höjman/TT
Norsjö kommun har startat en satsning för att förebygga psykisk ohälsa bland de anställda.

Sjukfrånvaron bland de kommunanställda i Norsjö var i fjol fem procent, vilket var lägst Västerbotten och bland de lägsta i landet.

Men precis som i resten av landet står den psykiska ohälsan för en allt större del av sjukskrivningarna, varför kommunen nu genomför ett arbete för att förebygga sådana problem.

Det sker via ESF-projektet Psykisk hälsa Arbetsliv, där samtliga chefer deltar. De har bland annat satt upp nya nyckeltal att arbeta efter.

– Det kan då till exempel handla om att följa upp sjukdagar hos individer, att ta inledande samtal tidigt och hjälpa personer som man ser har en tendens till problem, säger Inger Johansson, HR-chef på Norsjö kommun, i ett pressmeddelande.

Hon berättar också att nästa steg är att sätta upp en femårsplan för hur kommunen ska fortsätta arbeta med frågan.

Projektet finansieras med medel från Europeiska Socialfonden (ESF) och samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö, och är ett samarbete mellan Skellefteå, Norsjö och Arjeplogs kommuner.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut