Politikerna i Umeåregionen säger nej till Trafikverkets förslag på sänkta hastigheter. Montage: VK.
Politikerna i Umeåregionen säger nej till Trafikverkets förslag på sänkta hastigheter. Montage: VK.

Politiker protesterar mot sänkt hastighet på E 4

Kommunerna i Umeåregionen säger nej till Trafikverkets förslag om sänkta hastigheter på flera vägar i länet. Det meddelades via en gemensam skrivelse på torsdagen.

”Sänkt hastighet hotar vår tillväxt”, skriver politikerna.

VK har tidigare rapporterat att Trafikverket kommit med ett förslag som innebär att flera vägsträckor i Västerbotten får sänkt hastighet från 90 till 80 kilometer i timmen.

Bland annat berörs delar av E4 mellan Umeå och Skellefteå, väg 363 mellan Umeå och Vindeln och E12 mellan Holmsund, Obbola och Umeå.

Snart sänks hastigheterna längs E 4 i Västerbotten: Här är sträckorna som berörs

De föreslagna sänkningarna har redan mötts av skarp kritik från förtroendevalda runt om i länet, och nu har även samtliga kommunal- och oppositionsråd i Umeåregionens kommuner gått samman och författat en gemensam skrivelse, i vilken utkastet ges kalla handen.

Bland underskrifterna återfinns bland andra Patrik Nilsson (S) och Lars Tängden (C) i Robertsfors, Hans Lindberg (S) och Anders Ågren (M) i Umeå, Johan Söderling (S) och Ulf Eriksson (C) i Vännäs och Per Nylén (S) och Anna-Britta Åkerlind (C) i Örnsköldsvik.

Den huvudsakliga anledningen till avslaget är att sänkningarna befaras ge negativa effekter på tillväxten i regionen.

”Regionens tillväxt är nära förknippat med fungerande trafiklösningar och infrastruktur. Sänkt hastighet hotar vår tillväxt”, skriver politikerna.

De fortsätter med att påpeka hur näringsliv som kommuner, med stöd av EU, kommer investera miljarder i Umeåregionen de kommande åren – investeringar vars avkastning hänger på vägburna rörelser av personer, transporter och information.

”Utvecklingen sitter samman med övriga länet och Norrlandskusten genom vårt trafiknät. Vår regions tillväxt sker bara genom att människor, varor och tjänster kan nyttja hela den geografiska ytan för arbete, boende, affärer och innovation”, står det i skrivelsen.

Man konstaterar också att just Umeåregionen, med dess närings- och befolkningsökning, fungerar som en motor för hela norra Sveriges tillväxt, vilken är en av de kraftigaste i Europa.

Trafikverket föreslår sänkta hastigheter på E4

”Trafikverket bör lägga tid och kraft på att öka takten i den hållbara tillväxten. Våra gemensamma åtaganden ska koncentreras på mötesfri väg nu, inte på sikt”, menar politikerna.

Trafikverkets fokus borde, enligt författarna, vara att hitta pengar för att bygga om vägarna för bättre säkerhet, försäkra sig om att trafikstarten för Norrbotniabanan hålls och säkra medel till för en ny förbifart vid Örnsköldsvik.

”Hastigheten på utvecklingen i vår region är enorm, sänk inte takten!”.

Trafikverkets förslag är ute på remiss till den 23 september och beslut väntas till i slutet av oktober. Eventuella nya bestämmelser träder i kraft från den 4 november.

Joel Lindberg/Västerbottens-Kuriren

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut