Ovanlig metod: Bygger femvåningshus i en ”ballong”

Att bygga hus i en ballong är ytterst ovanligt. Ja, faktum är att det amerikanska bolag som sålde det stora skynket inte hört talas om det alls.

Men nu sker det i alla fall, på Södra Karlgård i Skellefteå. Där byggs det första av fem hus med bostadsrätter av Grönbo AB.

Själva ballongen, eller väderskyddet som det heter, används för tredje gången.

– Vi köpte det för två år sedan eftersom vi bygger hus av delar och alltid ska montera ihop dem under tak, säger Mattias Henriksson, VD i Grönbo AB.

Skyddet ifråga hålls uppe av luft och det finns alltså ingen invändig ställning.

– Vi har en eldriven fläkt som blåser in luften, samt en dieseldriven reservfläkt. Eftersom vi har övertryck i tältet måste vi ha slussar där det är öppningar. En sluss för materialet och en dörrsluss för personalen, säger han.

Det har hänt att båda dörrarna i materialslussen av misstag står öppna och då börjar den stora globen genast sacka. Skulle dörrarna stå öppna i 20 minuter skulle den stora duken lägga sig som en trasa över byggkranen och det halvfärdiga huset.

Materialet är hållbart, och det har hänt att byggkranen puttar till det lite.

– Då gungar hela tältet till, men materialet spricker inte.

Tredje gången

Tältet har tidigare använts vid två husbyggen inom koncernen, det var i Piteå. Det har förvarats i en container, och att rigga det på Karlgård tog cirka en vecka.

Till utrustningen hör också den specialbyggda byggkran som finns inne i tältet.

– Hela investeringen kostade några miljoner, säger Mattias Henriksson.

Tältet köptes från en firma i USA.

– Övertrycksfyllda tält är vanliga som idrottsarenor, mässhallar och liknande. Men företaget vi köpte av har aldrig hört att man bygger hus i dem, säger Mattias Henriksson.

Kräver mycket mark

En hake i sammanhanget är den rundade formen, som gör att globen kräver mycket markyta. För att få full bygghöjd måste man ta till mycket plats på sidorna. På många byggplatser skulle den platsen inte finnas.

Grönbo har specialbeställt hela anläggningen. De har en materialsluss som är 3 x 3,5 meter i öppningen och 8 meter djup. Detta utrymme avgör hur stora delar som kan tillverkas i fabriken i Bjurträsk, Norsjö.

Husen på Södra Karlgård får den maximala höjd som går att göra i tältet.

– När taket är på plats är det cirka två meters avstånd till tältduken där det är som närmast.

Grunden står klar för hus nummer två, dit ska tältet flyttas när ettan fått sitt tak.
Grunden står klar för hus nummer två, dit ska tältet flyttas när ettan fått sitt tak. Foto: Jeanette Lövgren

Monteringen av huset började i mitten av februari och vid Norrans besök jobbar man med våning två. Personalen tar emot byggdelar och sätter dem på rätt plats.

Det är bitande kallt eftersom tältet inte har någon uppvärmning.

– Det brukar kännas kallare än ute, säger snickare Robert Lundström som haft en bister arbetsmiljö den gångna månaden.

På morgnar och eftermiddagar har belysningen varit igång, den riktar man då mot tältduken så sprids den på ett bra vis. Numera räcker det med dagsljuset som silar in genom den halvgenomskinliga duken.

Slipper öppna taket

Mattias Henriksson säger att valet stod mellan att köpa in en sådan här "ballong" eller ett konventionellt tält som monteras över en ställning. Det är vanliga sättet att skapa väderskydd på byggen.

– Vi tyckte att detta skulle vara optimalt, då man aldrig behöver öppna upp och riskera att få in regn eller snö. De vanliga byggtälten har ju byggkranen utanför och den lyfter in material genom en lucka i taket som måste öppnas oavsett väder.

– Elkostnaden för att driva fläktarna är inte särskilt stor, säger han.

Tyngder av betong

För att ballongen inte ska blåsa bort hålls den fast av betongplintar. De ligger som en krans runt bygget och väger tillsammans 250 ton.

Grönbo ska göra fem hus med totalt 57 lägenheter. Hittills är 40 av dem sålda. Bygget sysselsätter nu 12-14 personer.

Första paketet har lämnat fabriken i Bjurträsk
Övertryckstält täcker bygget
Ett halvår försenat - bygge på Karlgård är igång
Snart börjar byggandet på Karlgård
Folket ska låna ut pengar för nytt bostadsområde
Så går försäljningen av lägenheter på Karlgård

Tältet

Duken är av plast, och väger 5,5 ton.

Den är 1 400 kvadratmeter stor.

Duken lades ut på byggplatsen med hjälp av två inhyrda mobilkranar.

Markytan i tältet är 37 x 37 meter.

Högsta höjd är 18 meter.

Huset som byggs inuti blir 15 meter högt.

Huset har fyra fullstora våningar och en takvåning.

Detta hus får nio lägenheter, och åtta av dem är sålda.


Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut