Omdiskuterat förslag klubbat i Norsjö: Blir ingen matservering

Notera att denna artikel är från 2017.
På Gästis och Klockarbo i Norsjö kommer maten inte längre att serveras i matsalarna. ”Det är inga konstigheter egentligen”, säger Magnus Eriksson (S).

På tisdagen blev det klart: Kommunstyrelsen i Norsjö går på utbildnings- och omsorgsutskottets omdiskuterade förslag om att hemtjänsten ska sluta servera mat på Gästis och Klockarbo – med ett tilläggsyrkande.

– Det innebär att vi kommer att utvärdera det här ur olika perspektiv efter sex månader, säger Magnus Eriksson (S), ordförande i utbildnings- och omsorgsutskottet.

Läs också: Omstritt förslag på bordet i Norsjö

På boendena kommer hemtjänstpersonal inte längre servera mat i matsalarna. Istället ska hemtjänsten tillhandahålla mat på samma sätt som de gör till andra i kommunen med den sortens behov.

– Det är inga konstigheter egentligen, säger Magnus Eriksson (S).

Under 2006 och 2008 ombildades Klockarbo och Gästis från särskilda boenden till vanliga lägenheter, som förvaltas av fastighetsbolaget Norsjölägenheter.

Vid kommunstyrelsens möte ställde sig Socialdemokraterna och Vänsterpartiet bakom förslaget. Kristdemokraterna förespråkade att Norsjölägenheter skulle omvandla husen till trygghetsboenden.

– Centerpartiet och Liberalerna ville att det skulle vara som det har varit, berättar Magnus Eriksson (S).

”Har de verkligen tänkt att vi ska sitta på våra rum och äta? Matsalen är en social inrättning” sade Mats Eriksson i slutet av mars.

Läs också: Boende vill slå vakt om Norsjös matsalar

Magnus Eriksson (S) försäkrar att matsalarna kommer att finnas kvar som samlingslokal.

– De gemensamma aktiviteterna och olika aktörer som kommer dit kommer inte att påverkas på något sätt. De som bor på ställena kommer förmodligen få större inflytande i vem som kommer dit, säger han.

Tanken med den indragna matserveringen är att omfördela resurser motsvarande 800 000 kronor till annan hemtjänstverksamhet i kommunen.

– Det är ingen besparing vi gör. Den här förändringen ska täcka upp för det ökade behov vi har i övrig hemtjänst, säger Magnus Eriksson (S).

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut