Militärfordon från Nato-länder kör på svenska vägar till Norge i kolonner som inte får brytas upp av annan trafik. På bilden en kolonn i närheten av Borås.
Militärfordon från Nato-länder kör på svenska vägar till Norge i kolonner som inte får brytas upp av annan trafik. På bilden en kolonn i närheten av Borås.

Nato-fordon kan ge köer i helgtrafiken – Norr- och Västerbotten berörs

Kolonner av militärfordon från Nato-länder kör i ganska låg fart genom delar av Sverige under veckoslutet. Det kan leda till köer på vägarna, eftersom man inte får köra om och hamna inne i en kolonn.

Fordonen är på väg till en stor Nato-övning i Norge, som startar om två veckor. De flesta kommer över Öresundsbron till Halmstad, och vidare på olika vägar till Skövde. Därifrån fortsätter färden via Kristinehamn, Karlstad och Arvika.

I norra Sverige förekommer transporter från Umeå och Luleå mot Norge.

-Det sker militära körningar längs vägarma dagligen fram tills övningen börjar, men den större intensiteten blir nu under fredagen och helgen, säger Agne Gustafsson, stabschef på militärregion Väst.

-De kör med en hastighet något under den på trafikskyltarna, kanske 70 där de står 90 till exempel, säger Agne Gustafsson.

Krypkör inte

Någon utpräglad krypkörning blir det däremot inte. Men kolonnerna, med tiotals fordon i varje, kan vara "i vägen" ändå. Man får inte bryta en militärkolonn genom att korsa den eller köra om ett fordon i taget. I praktiken innebär det att kolonner bara kan köras om där det finns flera filer.

Samma förbud gäller för övrigt om liknande processioner som räddningstjänst, begravningsföljen eller dagisbarn med ledare, enligt trafikförordningen.

Försvaret vill inte uppge vilket antal fordon som ska köra genom Sverige till övningen i Norge. Men det är många.

-Det är en av de största övningar som berört Sverige, säger Agne Gustafsson.

Radion bistår

Information ges fortlöpande på Trafikverkets webbplats, och via Sveriges Radio.

-Nyckelordet är tålamod, säger Agne Gustafsson om hur andra trafikanter bör tänka.

Efter genomförd övning fraktas de flesta av Nato-fordonen till sina hemländer med tåg eller på fartyg.

-Jag tror att man vill prova olika varianter, säger Agne Gustafsson.

Micke Larsson/TT

-Nyckelordet är tålamod.

Stabschef Agne Gustafsson om hur medtrafikanter bör tänka.

Fakta: Nato-övningen

TT

Trident Juncture 18 är en stor Nato-övning som genomförs i Norge för att testa snabbinsatsstyrkan Nato Response Force (NRF).

På förbandsnivå pågår övningen från 25 oktober till 7 november. En övning på ledningsnivå genomförs senare i november.

Även Sverige deltar med personal från armén, flygvapnet, marinen och hemvärnet.

Sveriges deltagande bottnar i den svenska solidaritetsförklaringen om att kunna ”ge och ta emot stöd, såväl civilt som militärt” om ett EU-land eller nordiskt land drabbas av en katastrof eller ett angrepp.

Förra årets Aurora var en förövning till Trident Juncture.

Källa: Försvarsmakten

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut