Foto: TT

Lättare att inte kissa på sig

Urin i små skvättar, ofta kissnödig eller läckage vid ansträngning. Många, framför allt kvinnor, har problem med urininkontinens. Något som forskare vid Umeå universitet nu har hittat en lösning på – en mobilapp. Det skriver Västerbottens-Kuriren.

Enligt Emma Nyström, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, är behandlingsmetoden med en app i mobiltelefonen en effektiv hjälp för kvinnor som har problem med urinläckage.

– Vi kan se att symtomen minskade och livskvaliteten ökade för kvinnor som använde mobilappen, säger Emma Nyström i ett pressmeddelande.

I en studie jämfördes en grupp kvinnor med ansträngningskontinens som tränade med mobilappen Tät med en kontrollgrupp som inte fick någon behandling. Tre månader senare utvärderades resultatet bland de 121 kvinnorna.

Enligt avhandlingen från Umeå universitet visade resultatet att de som hade använt appen hade fått både mindre läckage och bättre livskvalitet. De som dessutom hade höga förväntningar på behandlingsresultatet, höll vikten och blev starkare i bäckenbotten upplevde dessutom att urinläckaget blivit mycket bättre.

Mobilappen utvecklades inom forskningsprojektet vid Umeå universitet.

– Det finns en del skam kring urinläckage och ibland har man annat i livet som känns viktigare vilket kan vara skäl till att många inte söker hjälp. Därför kan en app vara ett lättillgängligt hjälpmedel som man alltid kan bära med sig och som ger ett enkelt men värdefullt stöd till bäckenbottenträning, säger Emma Nyström

Evelina Lindfors/Västerbottens-Kuriren

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut