Uttagen av läkemedel bland barn har ökat kraftigt.
Uttagen av läkemedel bland barn har ökat kraftigt. Foto: Janerik Henriksson/TT

Kraftig ökning av läkemedel till barn

Efter gratisreformen har andelen barn som hämtar ut läkemedel ökat med 22 procent, konstaterar Socialstyrelsen.

Sedan 2016 har man inte behövt betala för förmånsklassade läkemedel till barn. Sedan dess har andelen barn som hämtat ut läkemedel ökat från 39 procent (2015) till 43 procent (2018).

Uttagen har ökat för både pojkar och flickor i alla ålders- och inkomstgrupper, men under reformåret var ökningen som störst i gruppen med lägre ekonomisk standard.

"Ökningen av uttag i familjer med ekonomiskt bistånd har sedan faktiskt gått ner lite grann, medan antalet uttag fortsatt att öka bland övriga barn. Det kan bero på en ökad andel utrikesfödda bland biståndsmottagarna dessa år, vilka i lägre utsträckning söker vård för sina barn", säger Staffan Söderberg, utredare på Socialstyrelsen.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut