Detta står i Trafikverkets dokument Standardbeskrivning för basunderhåll väg.
Detta står i Trafikverkets dokument Standardbeskrivning för basunderhåll väg.

Utreder entreprenörens arbete på vägen

Trafikverket har enligt ansvariga inte fått rapporter om att vägen var dålig. Men dödsolyckan kommer att utredas.

Norran kontaktar Trafikverkets projektingenjör i området Heidi Rikberg. Hon har inte fått några samtal om vägen, vare sig före eller efter olyckan.

– Jag har kört själv efter vägen några gånger i vintern under december och januari. Då har jag inte bedömt att den har varit trafikfarlig. Men det kan hända saker ganska snabbt när det kommer regn på vägbanan vilket ändrar förutsättningarna dramatiskt. Det kan gå från inte bra till starkt sämre snabbt, säger hon.

Kritik mot dålig väghållning på olycksväg

Trafikverket har ansvar för att hålla koll på att entreprenörerna utför sin uppgift korrekt.

– Men vi har många mil väg och har inte möjlighet att kontrollera allt hela tiden, säger hon.

Svår olycka vid Ersmarksängarna

I de kontrakt som skrivs med entreprenören finns inskrivet vilka spårdjup som är acceptabla. Det som gäller är 15 millimeter. Något som kan ställa till det lite är att vissa vägar har det spårdjupet även sommartid. Där blir förutsättningarna andra. Hur entreprenören tacklar uppgiften är upp till dem.

Kan man höra av sig till er om vägen är dålig?

– Ja, det är bra att ringa till Trafikverkets kontaktcenter. Om det är akut kan man även få numret direkt till entreprenören så kan man skippa ett led och snabbare få kontakt och åtgärder, säger Heidi Rikberg.

Enligt Louise Dahlberg, enhetschef för underhåll och väg, vid Trafikverket Region nord, gör Trafikverket alltid en utredning efter dödsolyckor. Det är en annan enhet som gör detta och sedan rapporteras det till underhållssidan.

– Vi kan se när halkbekämpning och plogning har skett på den aktuella sträckan och vi följer alltid upp leveransen som vår entreprenör utfört. I olycksutredningar får vi till oss saker som rör underhållssidan.

  1. ”Jag tror vi ligger ganska rätt”

  2. ”Vi har inte så många livsstilsåkare kvar”

  3. Dyrt per person men billigare per meter

  4. Kritik mot dålig väghållning på olycksväg

  5. Utreder entreprenörens arbete på vägen

  6. Snöröjningen i Skellefteå kommun – begär ytterligare fem miljoner

  7. Många hämtade gratis grus i halkan

  8. GPS på plogbilen: Ska kunna följa snöröjning i realtid

  9. Här läggs snön i Skellefteå – men bara en ny plats hittades

  10. Skolbuss kanade av vägen i Övre Bäck – barnen fick ta sig ut via takluckan

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Aktuell artikel (1 av 1)
Utreder entreprenörens arbete på vägen