”Jag är väl medveten om att en del av mina anställda uppger att de saknar förtroende för mig som vd. Jag vet också att mitt och bolagets anseende har skadats och att jag själv har begått misstag som bidragit till detta”, skriver Andreas Olofsson i ett mejl.
”Jag är väl medveten om att en del av mina anställda uppger att de saknar förtroende för mig som vd. Jag vet också att mitt och bolagets anseende har skadats och att jag själv har begått misstag som bidragit till detta”, skriver Andreas Olofsson i ett mejl. Foto: Lars Andersson

Skellefteå Buss vd vägrar träffa Norran – svarar via mejl: ”Känner igen mig i vissa delar”

Andreas Olofsson, vd för Skellefteå Buss, vägrar träffa Norran för en muntlig intervju. Till slut får vi svar via mejl – där framgår att han till viss del känner igen kritiken, men mycket nekar han till.

Norran hör av sig i god tid till vd för att boka en intervju. Först utlovas vi en träff, sedan ändrar han sig. På måndag backar han från en muntlig intervju. Istället vill han svara skriftligen.

– Jag vill ha kontroll över det som publiceras, säger han när vi ringer upp och frågar varför.

Du vill kontrollera det som publiceras?

– Nej, jag sa att jag vill ha kontroll över det jag säger i tidningen.

Du vägrar oss en intervju?

– Jag vägrar inte, jag föredrar skriftliga frågor.

Du vill återuppbygga förtroendet. Anser du det då vara en bra strategi att neka media en muntlig intervju?

”Jag föredrar att kommunicera direkt med personalen genom våra egna kanaler.”

Då kritiken är allvarlig behöver vi svar och vi går motsträvigt med på att låta honom svara per mejl. Han får dessutom extra tid att svara.

Det försvårar för oss som journalister eftersom det blir svårare att ställa motfrågor och följdfrågor, det är också svårare att veta om man förstått varandra rätt.

Så har jag inte uttryckt mig. Vid något tillfälle har jag sagt att det finns regler att förhålla sig till på arbetsplatsen och att om vederbörande inte kan anpassa sig till dessa så kanske hen borde göra något annat.

På onsdagsmorgonen visar det sig att han själv publicerat Norrans frågor och sina svar på Skellefteå Buss intranät redan på tisdagen. Det vill säga ännu opublicerat material från Norran utan sammanhang. Svaren nedan har vi fått via mejl.

Hur ser du på kritiken i skrivelsen från personalen?

”Jag känner igen mig i vissa delar men inte i andra. Framförallt har vi misslyckats med arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal för stora delarna av personalgruppen. Den här frågan har ledningen arbetat med under hösten och vi har enats om en lösning.”

Många vi pratat med anser att det är svårt att komma med klagomål till dig. Du går i försvar och citat ”skriker”. Hur ser du på det?

”Jag känner inte alls igen mig i den beskrivningen.”

Vi har även fått veta att du sagt åt personer att om det inte passar så kan de gå ut genom dörren. Är det lämpligt?

”Så har jag inte uttryckt mig. Vid något tillfälle har jag sagt att det finns regler att förhålla sig till på arbetsplatsen och att om vederbörande inte kan anpassa sig till dessa så kanske hen borde göra något annat.”

Apropå chaufförer. Hur ser du på rekryteringsläget?

”Det råder stor brist på bussförare i hela landet. Än så länge har vi situationen under kontroll i Skellefteå.”

Personal uppger att det inte känner sig uppskattade – framför allt de äldre och erfarna. Hur ser du på det?

”Självklart betyder rutin och kunskap jättemycket. Ju mer en bussförare kan desto mer användbar blir hen för företaget och för sina kollegor.”

Personal djupt kritisk mot Skellefteå Buss vd och styrelse

Det finns de som anser att du har en nedvärderande attityd mot personal. Hur ser du på det?

”Under mina år på Skellefteå Buss känner jag inte till mer än tre till fyra personer som uppgett att de sagt upp sig på grund av missnöje, men det kan vara så att personer som har slutat har varit missnöjda utan att jag känt till det. Jag tycker inte att jag har en nedvärderande ton mot någon.”

Skellefteå Buss: Incidenter och trasiga bussar – ”Verkstaden går på knäna”

Han anser inte att det är stor personalomsättning sett till företagets storlek och att branschen har hög personalomsättning. Angående att sju personer slutade inom någon vecka i höstas svarar han:

”Jag upplever inte att jag haft något otalt med de som slutade i höstas.”

Han anser inte heller att det har skett någon expansion i företaget de senaste fem åren efter att stadstrafiken byggdes ut 2014.

Hur vill du motverka splittring i personalgruppen?

”Det är överlag en knepig fråga. Genom att samtala om den upplevda situationen och gemensamt formulera förslag på förbättringsåtgärder.”

När det gäller problemen med bussar anser Andreas Olofsson att de har tillräckligt med reservbussar. På vintern är läget mer ansträngt och då anlitas flera andra verkstäder. Han anser att ledningen lyssnar.

”Men ibland är det verkligen en utmaning. I perioder är verkstaden riktigt ansatt och vi har också haft personalbrist i perioder men där är läget bättre nu.”

Angående bussarnas standard svarar han att det finns en facklig överenskommelse om byte av förarstolar. ”Kalla bussar åtgärdas kontinuerligt och vi nyttjar extraresurser för detta när det behövs eftersom tillsatsvärmare är ett problem under den kalla årstiden.”

Skellefteå Buss: Styrelsen viftar bort kritisk skrivelse – ”Den är inte trovärdig”

Personal talar även om trafikfarliga beteenden. Är introduktionen alltför kort?

”I dag kan vi mäta hur fort en buss kört vid varje givet tillfälle och visst finns det tillfällen då det visat sig att bussar kört för fort eller vårdslöst. Vi försöker hantera alla kommande klagomål med inställningen att det ska nå fram till den det berör. Vi kommer också att köpa in system till alla bussar som på individnivå mäter alla förares körsätt och energiförbrukning. Introduktionsutbildningen har vi vissa fall varit för kort. Vi arbetar med dessa frågor i skrivande stund.”

En buss skenade i garaget och skadade fyra bussar. Varför finns ingen anmälan till Arbetsmiljöverket?

Det stämmer, det här borde ha betraktats som ett allvarligt tillbud och en anmälan borde ha gjorts.

  1. Andreas Olofsson byter fil – får topposition inom Skellefteå taxi

  2. Avslutar sitt uppdrag – får ny topposition inom Skellefteå taxi

  3. Sambulansen tas nu i trafik – mer än ett år försenad

  4. Norrans grävsatsningar nominerade till Silversleven

  5. Norran gjorde att vi fick veta

  6. Styrelsens svar till personalen på Skellefteå Buss

  7. Den nya personalkritiken: Skellefteå Buss vd – ”Det känns inte optimalt”

  8. Tuff kritik på fackmöte om Skellefteå Buss: Namninsamling för vd:s avgång – ”Personal är rädda för repressalier”

  9. Personalen är trots allt din viktigaste resurs

  10. Vill ge Skellefteå Buss vd en chans: ”Måste bli slut på konflikterna”

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Aktuell artikel (1 av 1)
Skellefteå Buss vd vägrar träffa Norran – svarar via mejl: ”Känner igen mig i vissa delar”