Politikernas reaktioner på budgethaveriet: ”110 miljoner kronor på Anderstorp!?”

Notera att denna artikel är från 2018.
En slänger på luren, flera hänvisar till ordförande men de flesta svarar inte alls. Politikerna i nämnden för support och lokaler är med få undantag ovilliga att prata om budgethaveriet i det stora skolprojektet.

– Det är ju inte bra det här, det är det inte. Vi behöver absolut få upp allt det här i detalj, säger Tomas Teglund, ordförande i nämnden för support och lokaler, angående de skenande kostnaderna i ABK-projektet.

Läs också: Miljonrullningen: Tveksamma förklaringar till chocknotan

Han är en av få ledamöter som svarar på Norrans kontaktförsök. Förutom vice ordförande Hans Brettschneider (MP) och Lillian Carlsten (S) svarar ingen annan, vare sig på mejl eller telefon. En ledamot slänger till och med på luren när Norran ringer. Inte ett enda svar kommer in på den enkät vi skickar ut till ledamöterna.

Läs också: Miljonrullningen del 2 – Budgeten sprack med en kvarts miljard

Men att döma av svaren som ändå lämnas, är kunskapen om kostnaderna för gymnasieprojektet begränsad. Ingen kan på rak arm svara på vad den senaste budgeten ligger på, hur mycket projektet spruckit sedan start eller var slutnotan beräknas bli. Eller ens vad alla fördyringar beror på.

– Projekt som pågår under en lång tid, kan ju innebära förändrade förutsättningar. Det kan vara massor av förändringar som gör att det fördyras. I ABK-projektet är det fyra stora poster som gjort att det blivit dyrare, säger Tomas Teglund.

Posterna han räknar upp är fler elever, asbestsanering, byggtekniska komplikationer och tillgänglighetsanpassningar. Kostnader som inneburit att nämnden nu har begärt ökad investeringsbudget med 145 miljoner kronor för att täcka fördyringarna. Egentligen handlar det om en fördyring på 155 miljoner kronor, men tio av dessa kommer att betalas med medel från Boverket.

Vi skickar vidare frågan om hur mycket dyrare det egentligen blev till Fredrik Stenberg, ordförande i för- och grundskolenämnden. Han svarar 145 miljoner kronor.

Utifrån vilken budget?

– Den som tog år 2013, säger han.

Det stämmer inte. Sedan år 2013 har budgeten spruckit med 238 miljoner kronor (inklusive underhåll). Men det känner Fredrik Stenberg inte till. Inte heller vad slutsumman beräknas bli.

– Någonstans kring 460 miljoner skulle jag gissa, säger han.

460 miljoner var vad prognosen låg på i april 2017. Idag ligger den på 563 miljoner kronor.

Men Fredrik Stenberg är inte ensam om att inte ha koll. Inte heller kommunstyrelsens arbetsutskott, som behandlat den reviderade investeringsbudgeten, kan förklara hela fördyringen. Andreas Löwenhöök (M) och de båda kommunalråden Lorents Burman (S) och Maria Marklund (S) hänvisar alla till de fyra poster som redovisats offentligt. Och som i princip bara förklarar fördyringar på gamla Kaplan.

Vet ni hur stor fördyringen blivit på Anderstorpsgymnasiet också?

– Det vet vi, fast jag kan inte siffran. Det var ju satt en preliminär budget på alla de här tre skolorna och en totalsumma. Det som skedde, vilket vi visste, var ju det här med asbesten. Så den siffran finns ju, svarar Lorents Burman (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Att siffran finns är en sak, men känner ni till den?

– Om du ställer en fråga om just Anderstorp så vet jag att asbesten var där, jag vet att man hade utmaningar med köket - men om det sen var 20 miljoner eller 50 miljoner..?

Enligt den ursprungliga kalkylen skulle Anderstorpsskolan ha kostat 60 miljoner kronor. Slutnotan blir nästan 180 miljoner kronor. I den summan ingår även vissa underhållskostnader. Men det blir ändå en ökad investeringskostnad på nästan 110 miljoner kronor jämfört med budget. En differens som inte ens ansvarig nämnd säger sig känna till.

– 110 miljoner på Anderstorp?! Det vi har fått till oss i det här projektet, det är att det är 145 miljoner som hela projektet har gått back, det är de här fyra stora kostnaderna. Det är det vi har gått upp till kommunstyrelsen och fått reglerat, säger Tomas Teglund.

Har ni haft tillräckligt bra underlag i nämnden?

– Vi får ju rapporter i delårsrapporter och så har vi ju haft uppe vissa avvikelser på nämndsmöten. Och det har vi gått efter. Men de rapporter vi får till oss i nämnden är tillräckliga. Sedan kan vi alltid bli bättre som politiker det är inte frågan om det. Men… så är det.

Hade ni kunnat göra något annorlunda?

– Vi har begärt att de ska börja jobba på ett nytt sätt. Så att när det blir förändringar, då vill vi att det ska meddelas politiken. Vi har i varje fall begärt mer detaljerad beskrivning. Vi kommer så klart att lära oss något av det här.

Läs också: Miljonrullningen del 1 – Spräckta kalkyler hotar miljardinvesteringar

Läs också: Skolkontoret – ”Vi fick inte mer – snarare mindre”

Läs också: Skolbygget – Prislappen för entrén blev 4 miljoner

Jag vet att asbesten var där, jag vet att man hade utmaningar med köket - men om det sen var 20 miljoner eller 50 miljoner..?

Foto: Anna Wikner
Skolbygget. Att döma av svaren som lämnas, är politikernas kunskap om kostnaderna för det stora gymnasieprojektet begränsad. Ingen kan på rak arm svara på vad den senaste budgeten ligger på.
Skolbygget. Att döma av svaren som lämnas, är politikernas kunskap om kostnaderna för det stora gymnasieprojektet begränsad. Ingen kan på rak arm svara på vad den senaste budgeten ligger på. Foto: Skolbygget. Att döma av svaren som lämnas, är politikernas kunskap om kostnaderna för det stora gymnasieprojektet begränsad. Ingen kan på rak arm svara på vad den senaste budgeten ligger på.
  1. Ingen spade – men blodad tand

  2. Norrans grävsatsningar nominerade till Silversleven

  3. Tankkort och miljonrullning gav två nomineringar

  4. Miljonrullningen del 4: Upphittat – 6 000 nya kvadratmeter

  5. Norran granskar: Notan för ”räknemissen” 80 miljoner kronor

  6. Politikernas reaktioner på budgethaveriet: ”110 miljoner kronor på Anderstorp!?”

  7. Miljonrullningen: Tveksamma förklaringar till chocknotan

  8. Miljonrullningen: Skolkontoret ”Vi fick inte mer – snarare mindre”

  9. Gymnasieprojektet: Budgeten sprack med en kvarts miljard kronor

  10. Skolbygge: Prislappen för skolentrén blev nästan fyra miljoner

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Aktuell artikel (1 av 1)
Politikernas reaktioner på budgethaveriet: ”110 miljoner kronor på Anderstorp!?”