Många offentliganställda får höra att de inte borde prata med media – utan hänvisa till chefen.
Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Offentliganställda: Undersökning visar – en tredjedel uppmanas att inte tala med media

”Hänvisa vidare om det ringer en journalist.” Det budskapet uppger en tredjedel av de offentliganställda att de fått höra av sin arbetsgivare. I kommentarer framkommer också det finns avtal om att undvika media – trots att det strider mot lagen.

Norran har tidigare berättat om den stora enkätundersökning som rör offentliganställda i Västerbotten. En enkät som flera medier i länet gemensamt beställt. De medverkande är anställda vid antingen kommun, stat eller region.

Man måste hålla sig till deras spelregler, outtalade spelregler. Det finns liksom osagt vad man får tycka, tänka och göra.

Myndigheter duckar media – och tystar anställda: ”Antyds att man inte ska prata”

Resultatet visar att det är långt ifrån en självklarhet att vända sig till media – eller att svara om media hör av sig. En tredjedel av de svarande uppger exempelvis att de blivit uppmanade att ”hänvisa vidare” om journalister hör av sig.

Tystnaden: Regionens policys och avtal kan bryta mot lagen

Vi kan se en del skillnader i svaret beroende på var den anställde arbetar. Det är exempelvis över 40 procent av de statligt anställda som anser sig ha fått uppmaningen, medan siffran bara är 23 bland de regionanställda.

”Det är inte acceptabelt” – regionen och Skellefteå kommun lovar att se över saken

Har policy

På frågan om arbetsgivaren ”rekommenderat dem” att inte tala med media svarar nästan tio procent ”ja”. Här förekommer också skillnader beroende på arbetsgivare. Bland de statsanställda svarar nästan tjugo procent ja, det vill säga dubbelt så många som i totalen. Det tycks även vanligare att ålderskategorin 30 plus och äldre har fått denna uppmaning, än de yngre, där siffran endast är två procent.

Att anställda känner sig påverkade av sin informationsavdelning tycks vara ett mindre förekommande problem. Där svarar endast en av tjugofem att de upplevt det någon gång. Men av kommentarerna framkommer att det kan finnas policys som också påverkar, exempelvis skriver en medverkande att de ”har en policy” om att inte kritisera sin arbetsgivare.

Ytterligare en anställd skriver, om varför de inte går ut i media, att de ”skrivit avtal” om att inte göra det.

Outtalade spelregler

Även ”oskrivna lagar” kan påverka, vilket en medverkande uttrycker så här: ”Man måste hålla sig till deras spelregler, outtalade spelregler. Det finns liksom osagt vad man får tycka, tänka och göra.”

Exemplen ovan strider samtliga mot den grundlagstiftade meddelarfriheten, det vill säga rätten att tala med media. Och de offentliga arbetsgivarna får inte ”luska” i vem som sagt vad, eller vem som tipsade media.

Vi berättar mer om detta på måndag.

Hög tid att prata om tystnaden
Anställda i offentlig sektor - bara hälften vågar tipsa om missförhållanden
Personal talar ut: Så vågar folk kritisera på våra jobb
Norrans nyhetschef: ”Reportrarna märker en rädsla, att många inte vågar prata med journalister”
Nio personer berättar: De vågade prata med media
  1. Meddelarskyddet är en hygienfråga

  2. Personalchefen vill rusta cheferna bättre

  3. Möten efter initiativ på Facebook för kommunanställda

  4. Skapade Facebookgrupp för att dela erfarenheter

  5. Tystnaden som är talande

  6. Politiker vill ha fler åtgärder mot tystnadskultur

  7. Insändare: Tystnaden – dags att granska de privata välfärdsföretagen

  8. Upp till bevis för arbetsgivarna

  9. Insändare: Tystnaden – ”Ingen som vill ha kvar sitt jobb vågar yppa något kritiskt”

  10. #Tystnaden har skapat debatt på arbetsplatserna: ”Den här granskningen gör oss bättre”

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Aktuell artikel (1 av 1)
Offentliganställda: Undersökning visar – en tredjedel uppmanas att inte tala med media