Nybygge på Örjansskolan kan ersätta Auraskolan

Auraskolan är trångbodd, och ett av förslagen är nybygge på Örjansskolans tomt.
Auraskolan är trångbodd, och ett av förslagen är nybygge på Örjansskolans tomt. Foto: Yvonne Rönngren
Även för Skelleftehamn finns alternativa förslag för skolorna.

Support och lokaler har gjort två förslag för åtgärder i Skelleftehamns skolor.

Bakgrunden är att det är trångbott i Auraskolan där man har elever i förskoleklass till tvåan. På Örjansskolan finns elever från trean och uppåt, och där finns ett annex som bara delvis går att använda på grund av miljöproblem.

Förslagen är:

1) Annexet på Örjansskolan rivs och i stället görs en nybyggnad som både ersätter annexet och hela Auraskolan. Eleverna flyttar alltså och Auraskolan lämnas. Kostar 77 miljoner.

2) Annexet på Örjansskolan rivs och en ny byggnad görs som ersättning. Auraskolan blir kvar, och kompletteras med moduler. Kostar 40 miljoner.

Oavsett vad som väljs så föreslås byggandet göras åren 2022 och 2023.

Vill samla eleverna

Anders Bergström, förvaltningschef för skolan i Skellefteå kommun, säger att det vore bra om alla elever samlas på Örjansskolan.

– Det är svårt att genomföra politikernas beslut om sammanhållna stadier när vi har lågstadiet utspritt på två skolor, säger han.

Lokalutredning i Jörn: Ett alternativ innebär flytt till Boliden för hela grundskolan
Här är fler byggen som föreslås - i Kåge, Boliden, Eriksberg
Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut