Linda Larsson, chef för individ- och familjeomsorgen.
Linda Larsson, chef för individ- och familjeomsorgen. Foto: Pressbild/Patrick Degerman

Nya IFO-chefen om bidragen: Ska utreda – ”Det har inte gått rätt till”

Linda Larsson, chef för individ- och familjeomsorgen, IFO, säger att hon agerade direkt när frågan kom upp.

– När den senaste ansökan inkom gick jag direkt till ordföranden med den. Vi kom överens om att det här är ett politiskt beslut som måste upp till nämnden, säger hon.

Bidrag på flera hundratusen utan beslut – expert: ”De sidsteppar den demokratiska ordningen”
Dåvarande ordförande om bidragen: ”Ett beslut som jag har tagit och som jag står för”

Tidigare utbetalningar inträffade innan Linda Larsson tillträdde, hon kan därför inte svara för dem.

– Tidigare kan man ha betraktat det här som ett verksamhetsstöd. Men det rör en ansökan om ett bidrag till en målgrupp, inte ansökningar som rör individer, vilket är vad socialtjänsten normalt hanterar. Medel till grupper ska tas i nämnden och det ska framförallt gälla grupper som ligger inom socialnämndens verksamhetsområde.

– Det jag fått till mig är att de tidigare utbetalningarna var politiskt förankrade, och verkställda av den tidigare IFO-chefen.

Om ordförande inte tog det till nämnden, är det politiskt förankrat då?

– Som sagt, jag var inte med på den tiden.

Men hur ser du på det?

– Jag tänker att det här är ett politiskt beslut som bör förankras i socialnämnden. Jag skulle säga att det inte gick rätt till.

Tänker ni undersöka om fler ärenden behandlats så här?

– Absolut, det måste vi titta på. Allt som kommer in till oss ska behandlas på rätt sätt och det ska finnas underlag och beslut. Det är viktigt, säger Linda larsson.

Avdelningschefer kan på delegation göra inköp på upp till 300 000 kronor. Bidragen har bokförts som ”konsulttjänster”, samt 2018 som ”flyktingmottagande.”

Men är ett bidrag att betrakta som ett inköp?

– Det har tidigare konterats som konsulttjänster, som omfattar ”specialuppdrag av mer tillfällig art som utförs av företag eller enskilda personer med specialkompetenser som inte är anställda hos kommunen”. Men nu är tanken att det ska tas i nämnden.

Socialnämndens nuvarande ordförande är Iosif Karambotis (S).

Anser du att en fråga är politiskt förankrad om endast ordförande tyckt till?

– Det kan ha diskuterats i nämnden, men det kanske inte finns protokoll. Det kan ha varit ett informationsärende.

Men hur transparent är det om det saknas protokoll och beslut?

– För min del kan jag bara säga att jag vill att transparens och likabehandling ska gälla för alla som söker bidrag. Det ska synas på vilka grunder vi fattat våra beslut när vi beviljar skattebetalarnas pengar. Det är absolut viktigt.

– Kristna rådets ansökan ska upp i socialnämnden i mars, där beslut tas. Jag kan också berätta att förvaltningen har i uppdrag att löpande titta på riktlinjerna och policys vad gäller bidrag till föreningarna och komma till socialnämnden för beslut.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut