Miljonrullningen: Skolkontoret ”Vi fick inte mer – snarare mindre”

Notera att denna artikel är från förra året.
”Vårt uppdrag var att redovisa för de behov skolan har. SLK ska räkna på kvadratmetrar och kostnader.” Det säger Torbjörn Jonsson, processledare vid skolkontoret.

Han var 2014 med och beskrev vad skolan behövde vid Kaplan, utifrån elevantal, lärare och verksamhet. Den planen har man följt sedan dess, med några undantag: När Mobackenskolan lades ned 2015, tillkom 66 elever. Elever kommer även tidigare än planerat. Samtidigt slopades planen på en förskola, vilket innebar 70 färre barn.

Läs också: Miljonrullningen del 1 – Spräckta kalkyler hotar miljardinvesteringar

Torbjörn Jonsson har under flera byggmöten fått höra att ”ekonomin går dåligt.” Men några detaljer har han inte.

– Vårt uppdrag har varit att redovisa för de ungdomar och de behov vi har. Sedan är det ju SLK som ska räkna på kvadratmetrar och kostnader och om pengarna finns för att göra det, säger han.

Läs också: Miljonrullningen del 2 – Budgeten sprack med en kvarts miljard

Läs också: Miljonrullningen: Politiker saknar svar om skenande kostnader

Det finns ytterligare en förändring, en parallell infördes till klass F-3.

– Det blev fyra klasser extra, den ändringen har att göra med att vi är en hörselskola. De bör vara färre elever, högst arton i varje klass. Men det är ingen stor förändring.

Att ekonomin varit ansträngd, hur har det påverkat resultatet?

– Tittar man på vår verksamhetsbeskrivning så har vi plockat bort en del. Det är exempelvis färre klassrum än vad vi angett och det beror på att det inte rymdes fler klassrum, säger Torbjörn Jonsson.

När det kommer till utemiljöerna har de fått ”vända på alla kronor.” En planerad utdragbar läktare i hörsalen togs också bort. Utifrån verksamhetsbeskrivningen har man inte fått mer än man beskrev år 2014, snarare mindre, konstaterar han.

– Men jag ser inte det som att vi försakat något som har försämrat kvaliteten på skolan.

Men det är intressant – det blir dubbelt så dyrt men ni får inte genom alla era önskemål?

– Ja … det handlar väl om vad man tänkte skulle rymmas i den ursprungliga budgeten. Vi gjorde vår verksamhetsbeskrivning utifrån utifrån vad vi behöver för att bedriva en god pedagogisk verksamhet, säger Torbjörn Jonsson.

Läs också: Skolbygget – Prislappen för entrén blev 4 miljoner

Foto: Anna Wikner
Fick mindre. Det blev färre klassrum än vad skol- och kulturkontoret ville ha.
Fick mindre. Det blev färre klassrum än vad skol- och kulturkontoret ville ha. Foto: Fick mindre. Det blev färre klassrum än vad skol- och kulturkontoret ville ha.
  1. Ingen spade – men blodad tand

  2. Norrans grävsatsningar nominerade till Silversleven

  3. Tankkort och miljonrullning gav två nomineringar

  4. Miljonrullningen del 4: Upphittat – 6 000 nya kvadratmeter

  5. Norran granskar: Notan för ”räknemissen” 80 miljoner kronor

  6. Politikernas reaktioner på budgethaveriet: ”110 miljoner kronor på Anderstorp!?”

  7. Miljonrullningen: Tveksamma förklaringar till chocknotan

  8. Miljonrullningen: Skolkontoret ”Vi fick inte mer – snarare mindre”

  9. Gymnasieprojektet: Budgeten sprack med en kvarts miljard kronor

  10. Skolbygge: Prislappen för skolentrén blev nästan fyra miljoner

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Aktuell artikel (1 av 1)
Miljonrullningen: Skolkontoret ”Vi fick inte mer – snarare mindre”