Lokalutredning i Jörn: Ett alternativ innebär flytt till Boliden för hela grundskolan

Denna byggnad är hus 3, och den föreslås behållas om det blir grundskola kvar i Jörn.
Denna byggnad är hus 3, och den föreslås behållas om det blir grundskola kvar i Jörn. Foto: Yvonne Rönngren, arkivbild
Ska mellanstadiet flytta från Jörn till Boliden, ja rent av hela grundskolan? Det är några av alternativen i en lokalutredning som gjorts.

Furuskolan i Jörn har stora överytor sedan högstadiet flyttades till Bolidenskolan. Lokalerna finns i sex olika byggnader, och lokalerna anses vara i dåligt skick.

Support och lokaler har därför gjort en utredning med fyra förslag.

Förslagen

Alternativ ett innebär att bygga om två av husen och där inrymma hela skolan, max 120 elever.

Alternativ två är att bygga om samma två hus, men bara för 70 elever. Det innebär att övriga flyttas över till Bolidenskolan, där man rymmer eleverna om man bygger om matsalen.

Alternativ tre är att hela grundskolan får flytta till Bolidenskolan. Då byggs bara ett hus om i Jörn och ska inrymma förskola, fritidsgård, bibliotek.

Alternativ fyra är att man inte gör någonting och låter allt vara, förutom en smärre ombyggnad i Pusslets förskola.

Ingen prioritering

Alla alternativen skickas nu till budgetberedningen utan egna prioriteringar.

– Det får bli skolan som avgör hur de vill ha undervisningen. Vi är ansvariga för lokaler, och har levererat en utredning med alternativ, säger Tomas Teglund, ordförande i nämnden för support och lokaler.

Fullmäktige bestämmer

Förslaget till investeringsbudget för åren 2021-2025 godkändes vid torsdagens möte. Där finns alla fyra alternativen för Jörn med, så budgetberedningen måste i slutänden avgöra om det skjuts till pengar, och till vilken av lösningarna. Ytterst bestämmer kommunfullmäktige.

Ombyggnader som behövs är tänkta att göras år 2021.

Furuskolan har i dag cirka 110 elever. I beräkningarna har man tagit höjd för 120 elever, men om Migrationsverket slutar med sin verksamhet på orten skulle antalet istället minska.

Vill behålla alla

Anders Bergström, förvaltningschef för skolan i Skellefteå kommun, hälsar i ett mejl att de vill behålla dagens verksamhet i Jörn. De önskar alltså inte flytta elever till Boliden.

– Vi vet också att Migrationsverket har stor verksamhet i Jörn, skriver han.

Nybygge på Örjansskolan kan ersätta Auraskolan
Här är fler byggen som föreslås - i Kåge, Boliden, Eriksberg
Här syns byggnaderna med nummer.
Här syns byggnaderna med nummer. Foto: Ritning: Support och lokaler

Alternativen

1) Hus 3 (huvudbyggnaden) och 6 (bibliotek mm) byggs om för 120 elever. Kostar 38 miljoner.

2) Hus 3 och 6 byggs om för 70 elever. Resten flyttar till Boliden där skolmatsalen anpassas. Kostar 33 miljoner.

3) Hus 6 byggs om för att rymma förskola, fritidsgård, bibliotek. Hela grundskolan flyttar till Boliden där skolmatsalen anpassas. Kostar 19 miljoner.

4) Smärre renovering av förskola.

Byggnader som blir över avyttras eller rivs. De är: teknik/slöjd, förskola, f d gymnastikhall, kök och matsal.

Samtliga alternativ innebär att skolan inte har eget kök utan tar maten från Björkhammargården.

Alternativens nummer är ingen rangordning.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut