Litet plus för Norsjö kommun – besparingar väntar inom omsorgen

Norsjö kommun har klarat det statliga balanskravet varje år sedan det infördes. Men 2018 blev överskottet mindre än vanligt.
Norsjö kommun har klarat det statliga balanskravet varje år sedan det infördes. Men 2018 blev överskottet mindre än vanligt. Foto: Lennart Enkvist
Norsjö kommun gick en miljon kronor plus förra året. Men omsorgen backar rejält och nu tar kommunen hjälp av Sveriges kommuner och landsting, SKL, för att minska kostnaderna.

Nu har Norsjö kommun gjort bokslut för 2018. Resultatet blev ett överskott på en miljon kronor, omkring 4,5 miljoner kronor sämre än budget.

Skatteintäkterna blev större än beräknat och de flesta verksamheterna har gått bättre än budget. Undantaget är omsorgen, som redovisar ett underskott på drygt tio miljoner kronor.

Fördyringar

Bland annat har de särskilda boendena krävt mer bemanning och behovet av korttidsplatser tidvis varit stort. Dessutom har kostnaderna för familjehem och ekonomiskt bistånd legat på en fortsatt hög nivå.

Naturligtvis är tio miljoner kronor mycket pengar. Om sedan hela besparingen ska tas här eller inte kan jag inte uttala mig om i dagsläget.

Kommunen har låtit SKL analysera såväl äldreomsorgen som individ-och familjeomsorgen och nu ska verksamheterna ses över.

– Vi vill få koll på kostnaderna så att vi kan fortsätta ha en bra verksamhet med hög kvalitet men till en lägre peng. Vi måste förvalta skattekronorna på ett bra sätt, säger Magnus Eriksson (S), ordförande för utbildnings- och omsorgsutskottet.

Är det stora besparingar som väntar?

– Naturligtvis är tio miljoner kronor mycket pengar. Om sedan hela besparingen ska tas här eller inte kan jag inte uttala mig om i dagsläget. Det måste jag få återkomma om.

Kommunens nettoinvesteringar uppgick till 8,7 miljoner kronor. De största posterna återfinns inom vatten- och avloppsverksamheten och bredbandsutbyggnaden och det är också investeringar som fortsätter.

Det gäller inte minst inom vatten och avlopp där Norsjö – liksom de flesta andra kommuner – måste byta ut gamla uttjänta ledningar. För det ändamålet har kommunen avsatt 20 miljoner kronor under en femårsperiod.

Av årsredovisningen framgår också att stora pensionsavgångar väntar de kommande tio åren. Att klara personalrekryteringen beskrivs som en utmaning, därför satsar kommunen bland annat på samrekrytering tillsammans med Region Västerbotten och de lokala företagen.

Hit går skattepengarna

Så här fördelas hundra skattekronor på kommunens verksamheter i Norsjö:

Vård och omsorg 40,59 kr

Utbildning och barnomsorg 36,64 kr

Kommunövergripande verksamhet 6,04 kr

Infrastruktur, skydd mm 5,11 kr

Fritid och kultur 4,38 kr

Pensionskostnader 2,54 kr

Affärsverksamhet 2,11 kr

Politisk verksamhet 1,34 kr

Särskilt riktade insatser 1,25 kr

Källa: Norsjö kommun.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut