Den 20 augusti ligger kulturhusprojektet 34,7 miljoner kronor över budget, enligt protokoll från ett partneringmöte: ”Styrgruppen allvarligt bekymrade över läget. Olika alternativ för att komma i balans utreds just nu.”
Den 20 augusti ligger kulturhusprojektet 34,7 miljoner kronor över budget, enligt protokoll från ett partneringmöte: ”Styrgruppen allvarligt bekymrade över läget. Olika alternativ för att komma i balans utreds just nu.” Foto: Jenny Petersson

Kulturhuset: Ekonomin skakigare än kommunen velat erkänna – har mörkat avvikelser på över 30 miljoner kronor

I september berättade Skellefteå kommun att kulturhusbygget låg 9 miljoner kronor över budget. Men enligt protokoll från samma tidpunkt var underskottet mycket större – 39 miljoner kronor. Det visar Norrans granskning.

Norran har tagit del av ett flertal mötesprotokoll kopplade till kulturhusprojektet. De visar på en oro över projektets kostnadsutveckling. Första gången en större avvikelse nämns är i ett protokoll är från den 5 februari i fjol. Siffran är då 8-9 miljoner kronor minus. Det är över ett halvår innan det kommer ett pressmeddelande om saken.

Fastighetschefen: ”De där siffrorna känner jag inte igen”

Stora avvikelser

Protokollen sträcker sig över mer än tre års tid, och här nämns mycket större avvikelser än 9 miljoner kronor. Det handlar om möten där byggets projektering, kostnadsutveckling och senare även byggskedet diskuteras. Här tecknas en helt annan bild av projektets ekonomi än den som kommunen kommunicerat utåt. De som deltar i mötena är bland annat arkitektbyrån White, projektets styrgrupp, samt chefer och representanter från kommunens fastighetsavdelning och från byggentreprenören Hent.

Fast pris

Det finns ett avtal om intentionen, ett så kallat Letter of intent (LOI), att både kulturhus och hotell ska köpas av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB när hela byggnaden står klar. Prislappen är satt till 1,05 miljarder. Men eventuella fördyringar av projektet står kommunen och Skellefteå Industrihus för, förutom extrasaker som hotellkedjan Elite beställer – vilket de får bekosta själva.

Tyst utåt

Den sista januari i fjol rapporterade Norran om att Kulturhuset i Skellefteå toppar en lista över ”de hetaste byggprojekten i Norrland.” Det är projektdatabasen Sverige bygger som står för listan, och här konstateras att byggnaden blir ”ett av världens högsta trähus”. I ett protokoll från ett partneringmöte några dagar senare nämns en avvikelse på 8 till 9 miljoner kronor.

”Strama åt”

Det är fortfarande tidigt i byggskedet. I protokollet framgår att man vill avvakta med att vidta åtgärder, men här talas om att ”strama åt” samt att gå igenom faktureringsrutiner. Det som hänt i februari, och som Norran också skrivit om, är att marken där huset ska byggas är sämre än väntat. Den extra pålningen kostar. Men kommunens dåvarande projektchef säger då ingenting om den upptäckta ekonomiska avvikelsen. Hon konstaterar visserligen att pålningen kostar, men säger samtidigt att det väntas ge besparingar då det behövs mindre armering och betong för hotellets grund: ”Totalt sett ser vi detta som neutralt, både när det gäller kostnader och tid.” Ingenting nämns heller om att man redan dras med en tidigare avvikelse, från fasen som föregår byggskedet. Det handlar om projekteringskostnader, men det framgår inte i protokollen hur stor avvikelsen är.

Fotot föreställer de exakta formuleringar som finns i protokollet. Det är dock en kopia av texten, inte originalprotokollet.
Fotot föreställer de exakta formuleringar som finns i protokollet. Det är dock en kopia av texten, inte originalprotokollet.

Bekymrade

Från februari 2019 till den 20 augusti samma år har minussiffran ökat till 34,7 miljoner kronor, enligt protokoll från partneringmöten. ”Styrgruppen är allvarligt bekymrad över läget. Olika alternativ för att komma i balans utreds just nu”. Här står också att underskottet innefattar ”fas 1 och BH.” Fas 1 handlar om arbetet innan själva byggskedet startat och BH står för byggherrekostnader, exempelvis den tidiga projekteringen. Här diskuteras också möjliga besparingar på cirka 14 miljoner kronor.

Utåt kommunicerar kommunen fortfarande inga minussiffror. Utan istället berättas om att bygget nu intensifieras. I augusti börjar allt fler byggnadsarbetare strömma till – och en rekordstor byggkran finns på plats. Kjetil Sandvoll, byggansvarig på Hent, berättar att specialfordon behövs för att transportera de exceptionellt höga träsektionerna – vissa hela 26 meter höga.

”Det syns en ökad ekonomisk risk utifrån byggets komplexitet med sin unika konstruktion och därmed en stor osäkerhet kring slutkostnadsprognos i detta skede.”

39 miljoner

Den 3 september har avvikelsen vuxit igen. I ett mötesprotokoll kan vi läsa: ”Fortsatt över budget totalt drygt 39 miljoner kronor.” Här specificeras inte exakt vilka delar det rör.

Den 17 september kommer ett pressmeddelande från kommunen om att kulturhusprojektet beräknas bli 9 miljoner kronor dyrare än beräknat: ”De främsta anledningarna till prognosavvikelsen är oförutsedda kostnader kopplade till byggets komplexitet samt att kostnaderna för mark- och anläggningsarbete blivit dyrare än budgeterat.”

Men det stämmer inte överens med protokollen. Den 24 september nämns åter ett minus 39 miljoner kronor. Dagen efter börjar Norran begära ut dessa handlingar från kommunen och efter det nämns inte längre några ekonomiska avvikelser i protokollen.

När det gäller hur underskottet är fördelat mellan kulturhus och hotell finns frågetecken. I en intervju i samband med pressmeddelandet säger Håkan Högdahl, kommunens byggprojektledare, att hela avvikelsen ligger på kulturhusdelen, och inget på hotellet: ”Eftersom den (kulturhusdelen) ligger an mot marken. Hotellet börjar först på våning fem.” Men i protokoll från mars och april ligger kulturhuset på plus medan hotellet bär hela avvikelsen, som då var drygt 6 miljoner kronor.

Tid att spara

Moderaten Andreas Löwenhöök vill efter nyheten om det befarade underskottet veta om slutprognosen är i riskzonen att spricka mer. Svaret från Tomas Teglund (S), ordförande i nämnden för support och lokaler, blir att han förväntar sig att projektet ändå ska hålla budget. Bland annat eftersom så mycket att bygget återstår – tid finns, menar han, att spara in kostnader.

Svaret är daterat den 23 september. Dagen efter kan vi läsa i ett partneringprotokoll: ”Fortsatt över budget totalt 39 miljoner kronor.”

En månad senare konstaterar nämnden för support och lokaler: ”En tillförlitligare slutkostnadsprognos förväntas kunna presenteras på novembersammanträdet, dock pekar allt mot en större avvikelse än nuvarande prognos.”

Stor osäkerhet

I nämndsprotokollet från december står: ”Det syns en ökad ekonomisk risk utifrån byggets komplexitet med sin unika konstruktion och därmed en stor osäkerhet kring slutkostnadsprognos i detta skede.”

Så fungerar byggprocessen/Partnering

• Själva entreprenaden bedrivs i två faser. Inför dessa faser har arkitektbyrån White tagit fram program- och systemhandlingar, vilket är de inledande skedena i projekteringsarbetet. I Fas 1, som är en projekteringsfas, har entreprenören Hent bland annat förfinat systemhandlingar och gjort en kalkyl. Fas 2 är själva byggfasen.

• Kulturhusbygget drivs som en partneringsamverkan. Skillnaden mot en vanlig entreprenad – med ett fast pris – är bland annat att detaljprojekteringen sker samtidigt som man bygger. Kommun och entreprenör löser då gemensamt bygguppgifter. Partnering används ofta vid lite större, komplicerade projekt. Kommunen använde det bland annat under den stora ombyggnationen av gymnasieskolor i Skellefteå. Men det ställer höga krav på engagemang från beställaren ifråga, kommunen och Skellefteå Industrihus. Eftersom huvudentreprenören får ett stort ansvar för projekteringen – och projekteringskostnader ofta är ett riskabelt moment.

• Man riskerar att antingen projektera för mycket, vilket ger mer kostnader än nödvändigt – men man riskerar också att projektera för lite – vilket gör att planerade lösningar inte fungerar, och istället riskerar att bli dyrare. Det kräver stor insyn i processen från de deltagande parterna. I partneringsamarbetet har Skellefteå kommun därför bland annat insyn i Hents ekonomisystem – den del som rör kulturhuset. Detta för att noga kunna följa utvecklingen.

• Det hålls också täta avstämningsmöten mellan byggentreprenör och kommun. Det är protokollen härifrån som visar vilka problem som uppstått, och vilka lösningar man diskuterat. De visar också vilka prognoser som funnits i olika skeden, och hur man valt att redovisa kostnader som uppstått. Det är denna process som Norran granskat.


Historien

• Norran har granskat kostnadsutvecklingen för det pågående bygget av kulturhus med hotell i Skellefteå.

• I det ursprungliga förslaget stod Skellefteå kommun som byggherre för kulturhusdelen och en privat byggherre för hotellet. Byggherre för just kulturhushotellet har dock tagits över av det kommunala bolaget Skellefteå Industrihus. När allt är färdigt ska kulturhus och hotell, enligt ett så kallat ”Letter of intent”, säljas till SBB i Norden AB. Prislappen är satt till 1,05 miljarder kronor. Ett pris som står fast – oavsett eventuella kostnadsökningar under resans gång.

• Skellefteå Industrihus är byggherre för hotelldelen, men bolaget har gett i uppdrag åt kommunen att projektleda även denna del. Projektkostnaderna bokförs också hos kommunen, som sedan fakturerar Industrihus.

• Skellefteå Industrihus representanter har endast vid några tillfällen deltagit i partneringmöten. Men bolaget har enligt Åsa Andersson, vd, regelbundna avstämningar med projektgruppen. Huvudprojektledaren har också redovisat projektet för Skellefteå Industrihus styrelse.

  1. Kulturhuset är viktigt, innehållet är viktigare

  2. Efter Norrans avslöjande: Politiker krävde svar om underskott – “Måste vi förlita oss på Norran för att få veta hur projektet fortlöper”

  3. Kulturhusets hotell: Så vill Elite utforma spavåningen, får bassäng utomhus

  4. Fastighetschefen: ”De där siffrorna känner jag inte igen”

  5. Kulturhuset: Ekonomin skakigare än kommunen velat erkänna – har mörkat avvikelser på över 30 miljoner kronor

  6. Kulturhuset: Konsult ska bevaka kostnadsutvecklingen – ”Det finns många osäkra moment”

  7. Ersätts inte på grund av kulturhusbygget

  8. Frågan om kulturhushotellet avgjord

  9. Så det ut i kulturhuset - första guidningen inne i byggnaden

  10. Ansvariga för kulturhusbygget: Budgeten är tuff, vi sparar hela tiden

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Aktuell artikel (1 av 1)
Kulturhuset: Ekonomin skakigare än kommunen velat erkänna – har mörkat avvikelser på över 30 miljoner kronor