Kommunen överklagar Datainspektionens beslut

Skellefteå kommun ska böta 200 000 kronor för att man testat ansiktsigenkänning via kamera för att registrera elevers närvaro. Men nu överklagar kommunen Datainspektionens beslut.

Testet gjordes på Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå under december 2018.

Skellefteskola registrerade elever med ansiktsigenkänning

Datainspektionen granskade om testet var förenligt med GDPR.

Ansiktsigenkänning på skola granskas

Den 20 augusti stod det klart att Datainspektionen ansåg att kommunens personuppgiftsbehandling i samband med testet varit olaglig och utfärdade en sanktionsavgift på 200 000 kronor.

Får böta för test av AI i skolan

Nu har gymnasienämnden beslutat att överklaga Datainspektionens beslut.

Kommunen skriver i ett pressmeddelande att de anser att ”det samtycke som eleverna gett är ett frivilligt och otvetydigt godkännande” och att det därför ”är tillräckligt skäl för att behandlingen ska bedömas vara i enlighet med dataskyddsförordningen”.

”Både utifrån det sätt som projektet genomförts, där vi känner oss trygga, och det faktum att frågan har nationellt intresse och kan påverka hur skolan kan dra nytta av ny teknik i framtiden tycker vi att det är viktigt att överklaga beslutet”, säger Felicia Lundmark (S), gymnasienämndens ordförande, i pressmeddelandet.

Felicia Lundmark, gymnasienämndens ordförande.
Felicia Lundmark, gymnasienämndens ordförande.
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut