Detta har hänt när Skellefteå fick nya busstrafiken

Tre år har nya trafiken planerats. Här är de viktigaste hållpunkterna.

27 april 2016. Kommunstyrelsen beställer en kollektivtrafikplan som ska synka till utvecklingsstrategin Skellefteå 2030. Där står att antalet resor ska fördubblas från 2015 till 2030. Fler ska kunna åka buss till arbete, fritid och evenemang. Utredarna tar hjälp av konsulten Ramböll.

Juni 2017. Rambölls utredning är klar. Konsulternas förslag blir sedan stommen till det som införs på måndag. Kommunstyrelsen beställer ett förslag till nytt kollektivtrafiksystem. Utredarna tar hjälp av Skellefteå Buss.

Utreder: Färre men snabbare busslinjer

April 2018. Det nya förslaget har presenterats i tekniska nämnden och Norran berättar om effekterna. Vi har kollat vilka busslinjer som försvinner och publicerar en lista. Fler än 40 byar förlorar sin linjetrafik. Debatten drar igång, namninsamlingar görs.

29 maj 2018. Kommunfullmäktige beslutar att förändringen ska genomföras. De flesta partier är positiva. C och KD vill skjuta på beslutet ett år för att få bättre analyser. Röstsiffrorna blir 52 ja, en nej, 7 avstår. Det beslutas att allmänhet ska kunna åka med skolbussar och att ringbilar ska finnas.

Vinter 2018-2019. Särskilda beslut tas för skoltrafiken och gymnasietrafiken. Reglerna för grundskolan är tvingande och elever ska som tidigare åka buss eller taxi, fast slingorna kan bli annorlunda. För gymnasiets del finns inga regler, men det beslutas om tre särskilda turer. Efter kritik utökas de till fyra och nyligen till ännu fler.

29 april 2019. Kommunfullmäktige antar en ny kollektivtrafikplan som bygger på det nya systemet. C och KD är kritiska även nu. Det görs vissa ändringar efter kritik från befolkningen. Det beslutas också om ett nytt system för ringbil, som ska heta närtrafik.

Nuläget. Många busshållplatser har använts för sista gången till linjetrafik.
Nuläget. Många busshållplatser har använts för sista gången till linjetrafik. Foto: Yvonne Rönngren

19 augusti 2019. Nya kollektivtrafiken börjar gälla. Nya gymnasiebussar börjar gå.

21 augusti 2019. Grundskolan börjar, nya skoltrafiken börjar gå.

Fattas ännu: Uppgifter om vilka skolbussar man får åka med, och deras tider/rutt. Detta ska publiceras samlat på kommunens hemsida, men först när skolan har startat. Närtrafiken dröjer också, och har oklar start.

Kommunalråden om bussomläggningen: "Den är nödvändig och vi är nöjda"

Vinnare och förlorare

Citat ur Skellefteå kommuns kollektivtrafikplan:

"De delar av kommunen som gynnas ligger efter utpekade stråk där man når ett stort antal människor och där resandeutvecklingen är positiv. Målet är att nå 50 procents kostnadstäckning.

De lägre prioriterade delarna är områden som under många år haft mycket låga resandetal. Dessa linjer kan i vissa fall inbringa så lite inkomster att subventionerna närmar sig 100 procent. Detta är inte samhällsekonomiskt rimligt."

  1. Namninsamlingen för bussarna - nu har den lämnats till kommunen

  2. Hon har demonstrerat varje fredag - Waine berättar om reaktionerna

  3. Det dröjer till 15-minuterstrafiken kan införas

  4. Busstrafiken: Här är ändringarna som införs på måndag

  5. Yvonne Rönngren minns 2019: Före och efter bussomläggningen

  6. Är inte nöjd med ändringar i busslinjer – fortsätter demonstrera

  7. Centerpartiet och kristdemokraterna är kritiska till bussbeslutet

  8. Bussomläggningen: Här är de nya ändringar som görs

  9. Bussomläggningen: Nya beslut tagna av kommunstyrelsen

  10. Bussutredningen: Politiker ville ha justeringar – vissa ändringar kan skjutas till augusti

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Aktuell artikel (1 av 1)
Detta har hänt när Skellefteå fick nya busstrafiken