Kenneth Fahlesson (S), ordförande i socialnämnden då ansökningarna inkom.
Kenneth Fahlesson (S), ordförande i socialnämnden då ansökningarna inkom. Foto: Jeanette Lövgren

Dåvarande ordförande om bidragen: ”Ett beslut som jag har tagit och som jag står för”

Trots att ansökningarna var adresserade till socialnämndens dåvarande ordförande, Kenneth Fahlesson (S), valde han att inte lyfta dem till nämnden. ”Det var en speciell situation”, säger han.

Kenneth Fahlesson överlämnade ärendet till dåvarande chef för individ- och familjeomsorg, berättar han.

– Det är tjänstemän som skött det här, därför finns det inga politiska beslut, säger han.

Bidrag på flera hundratusen utan beslut – expert: ”De sidsteppar den demokratiska ordningen”
Nya IFO-chefen om bidragen: Ska utreda – ”Det har inte gått rätt till”

Du har känt till att ansökan kommit in och att utbetalningar skett?

– Ja, det har jag vetat om, absolut.

Kan du förklara varför denna ansökan särbehandlats?

– Ja, det var en särbehandling, visst var det så.

Den här sortens ansökningar brukar behandlas i nämnden – varför tog du det inte dit?

– Det var en speciell situation, som man kunde lösa på tjänstemannanivå. Därför tog jag det inte till nämnden. Det är ett beslut som jag har tagit och som jag står för. Jag har inga vidare kommentarer på det, säger Kenneth Fahlesson.

Tror du att det har gått korrekt till?

– Ja, det tror jag att det har.

Har fler utbetalningar gjorts på det här sättet – till andra föreningar, utan beslut?

– Det kan jag inte säga. Men det tror jag inte, säger Kenneth Fahlesson.

”Extremt snårigt”

Pär Åhden, dåvarande IFO-chef, säger att det ”absolut inte” låg försök till ”mörkläggning” bakom beslutet.

– I efterhand är det lätt att tänka att det borde tagits till nämnden. Då var situationen en annan, 2016 var det väldigt diffust vad som gällde kring EU-migranterna och hur vi skulle förhålla oss till dem.

Men det hindrar väl inte att det tas till nämnden?

– Vi upplevde frågan som akut, det var vinter och de frös. Och regelverket var extremt snårigt, säger Pär Åhden.


Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut