Aktuell artikel (1 av 1)
Cirka tio hotellbolag ingick i förhandlingarna