Bygglov: Ja till småbåtshamn på Kågnäset

På platsen finns i dag denna pir, och i det skyddade läget inne i vinkeln ska bryggorna byggas.
På platsen finns i dag denna pir, och i det skyddade läget inne i vinkeln ska bryggorna byggas. Foto: Lantmäteriet
En småbåtshamn får byggas på Kågnäsudden med 15 båtplatser. Det bestämde bygg- och miljönämnden vid senaste mötet.

Det är Penningskrinets samfällighet som därmed får bygga sin nya småbåtshamn.

Hamnen byggs på fastigheten Hedensbyn 7:50 som ligger vid havet 15 kilometer öster om Skellefteå centrum.

Platsen är i detaljplanen avsedd för hamnändamål och strandskyddet är upphävt. Därför var alla förutsättningar uppfyllda för att få ett bygglov, konstaterade politikerna vid mötet.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut