Socialnämndens dåvarande ordförande tog aldrig ansökan till nämnden, utan godkände bidraget själv tillsammans med före detta IFO-chefen.
Socialnämndens dåvarande ordförande tog aldrig ansökan till nämnden, utan godkände bidraget själv tillsammans med före detta IFO-chefen.

Bidrag på flera hundratusen utan beslut – expert: ”De sidsteppar den demokratiska ordningen”

Skellefteås kristna råd har sedan 2016 fått hundratusentals kronor i kommunala bidrag – helt i avsaknad av politiska beslut. Ansökningarna har adresserats socialnämndens dåvarande ordförande – som aldrig lyfte dem till nämnden.

I socialnämndens handlingar i december 2019 ingår en ansökan från Skellefteås kristna råd. De ber om 130 000 kronor för sitt arbete vintertid med stöd till EU-migranter. Bidraget är bland annat tänkt att bekosta el vid de ställplatser som anordnats av kyrkorna.

Invändningar

I underlaget rekommenderar tjänstemännen att frågan ska lyftas till fullmäktige. De invänder mot att nämnden ska ”bekosta el för en hel vinter för en grupp individer.” Dels på grund av det inte rör enskilda, utan en grupp, dels för att det inte ”kan ses som en akut åtgärd.”

Tjänstemännen skriver också: ”Vid ett gynnande beslut på denna ansökan behöver man ta hänsyn till att andra grupper kan komma att söka liknande stöd utifrån sin situation.”

Har redan fått

Nämnden återemitterade ärendet, det vill säga bad att få det ytterligare utrett. Men på nästkommande nämnd, i januari, fanns Skellefteås kristna inte med bland de sociala föreningar som beviljats stöd från socialnämnden, däribland Stadsmissionen, Pingstkyrkan och Guldstadens kvinnojour.

Nu har årets föreningsbidrag klubbats

När Norran kontaktar en av personerna som är involverad i Kristna rådets arbete, visar det sig att det är inte är rådets första ansökan om bidrag. Det är bara den första ansökan som faktiskt hamnat i nämnden. De har fått flertalet utbetalningar på sammanlagt drygt 415 000 kronor under 2016 och 2018.

Konsulttjänster

Norran begär ut transaktionerna: Det rör sig om ett flertal mindre utbetalningar, och några större. År 2018 betalas exempelvis 100 000 kronor ut i februari, och ytterligare 130 000 kronor i november.

Det är inte bokfört som föreningsbidrag. Det mesta är konterat som ”övrig administration”, ”konsulttjänster.” De två större utbetalningarna från 2018 är bokförda som ”flyktingmottagande schablonersättning.”

Ansökningar återfinns hos kommunen – de är adresserade till dåvarande ordförande i socialnämnden, Kenneth Fahlesson (S). Flera är även adresserade dåvarande chef för IFO, Pär Åhden. Det saknas dock politiska beslut – för samtliga.

Nya IFO-chefen om bidragen: Ska utreda – ”Det har inte gått rätt till”
Dåvarande ordförande om bidragen: ”Ett beslut som jag har tagit och som jag står för”

”Beslut efter samråd”

På en ansökan från 2016 har IFO-chefen skrivit: ”Efter samråd med Kenneth Fahlesson beslutas att bevilja 100 000 kronor.”

De kan ju inte betala ut pengar utan beslut, då bryter de mot hela jäkla regelverket. Ett regelverk som finns till för att vi som kommuninvånare ska ha insyn i vad som händer.

Frågan dyker dock inte upp i nämnden, vad Norran kan se.

På en annan ansökan står: ”Utbetalas som verksamhetsbidrag, 85 000 kronor. Har även samrått med socialnämndens ordförande.”

Inte heller denna dyker upp i nämnden.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt och expert på kommunallagen.
Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt och expert på kommunallagen. Foto: Mikael Wallerstedt

Norran kontaktar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt och en av landets främsta experter på kommunallagen.

Är det här problematiskt?

– De kan ju inte betala ut pengar utan beslut, då bryter de mot hela jäkla regelverket. Ett regelverk som finns till för att vi som kommuninvånare ska ha insyn i vad som händer, veta vem som beslutat vad och kunna överklaga beslut om vi vill.

– Men för att det ska vara möjligt måste det ju finnas beslut, och de ska vara protokollförda. Annars sidsteppar man den demokratiska ordningen.

Möjlighet att tycka till

När han får höra att bidraget gäller Skellefteå kristna råds stöd till en utsatt grupp, EU-migranter, säger han:

– Det kan man ju tänka sig är en fråga som engagerar kommuninvånarna. En del kanske har synpunkter på ett sådant beslut, exempelvis om det är att betrakta som ett kommunalt uppdrag eller inte.


Politiker kritiska till bidrag till studieförbund
Söker bidrag för moskéns räkning – hanterar samma ansökningar på kommunen: ”Kräver trovärdiga förklaringar”
Socialkontoret svarar om bidragskritiken: ”Han är en av många som är involverad”
Skarp ordväxling om bidrag – ”Inte seriös, vi har aldrig beviljat naturister bidrag”
Efter moskéartiklarna: M kräver haveriutredning av föreningsbidragen
Kritik mot att Islamiska föreningen får bidrag: ”Politiker har ett ansvar att ta reda på fakta”
Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut