Foto: Adam Ihse/TT

Klartecken för första delen av Norrbotniabanan

Nu har hela järnvägsplanen för Norrbotniabanans sträcka Umeå–Dåva vunnit laga kraft. Det meddelar Trafikverket i ett pressmeddelande, rapporterar Västerbottens-Kuriren.

I höstas avslog regeringen de överklaganden som inkom för sträckan Umeå-Dåva. Järnvägsplanen fick laga kraft till största del men några delar upphävdes då regeringen inte ansåg att Trafikverket kunde ta angiven mark i anspråk för att bygga vallar som inte utgjorde bullerskydd.

Trafikverket har omarbetat järnvägsplanen som fastställts. Inga överklagningar inkom, vilket innebär att hela sträckan Umeå-Dåva vann laga kraft den 9 maj 2019.

– För Trafikverket och projektet är det mycket glädjande att hela sträckan Umeå-Dåva fått laga kraft. Beslutet innebär att vi nu kan starta processen med att förvärva och tillträda den mark som behövs för bygget av järnvägen, säger Marie Eriksson, projektledare Trafikverket.

Patrick Krainer/Västerbottens-Kuriren

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut