Hushåll utan vatten efter läckage

På morgonen var hela Kusmark och delar av Ersmark utan vatten.

Skellefteå kommun meddelar att det har uppstått en vattenläcka. En provisorisk omkoppling har gjorts, därför ska Kusmark få tillbaka vattnet under förmiddagen.

I Ersmark ska avsaknaden vara märkbar längs några gator i anslutning till Snickarevägen. Där förväntas vattentillförseln återställas senare under dagen.

Skellefteå kommun publicerar löpande information om arbetet här.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut