Försvarsminister Peter Hultqvist (S) på Folk och försvar på Högfjällshotellet i Sälen.
Försvarsminister Peter Hultqvist (S) på Folk och försvar på Högfjällshotellet i Sälen. Foto: Henrik Montgomery/TT

Hultqvist: Armén måste bli större

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) vill prioritera armén i försvarsbeslutet för 2021-2025. Han vill öppna nytt regemente i Arvidsjaur, och utbilda värnpliktiga på Gotland. ”Försvarsmaktens numerär ska öka. Särskilt gäller det armén, som måste bli större”, sade Hultqvist i sitt tal på Folk och försvars rikskonferens i Sälen.

Regeringens ståndpunkter är i stort förankrade i försvarsberedningens rapport. Försvarsberedningen, där alla riksdagspartier ingår, lade i våras fram sina förslag på hur försvaret bör förstärkas 2021-2025. Till exempel föreslogs ett nytt regemente, K4, i Arvidsjaur.

Arvidsjaurs kommunalråd Sara Lundberg säger att uttalandet ”tyder på en framsynt politik”, och jägarbataljonschef Mathias Holmqvist kallar beskedet ”mycket glädjande”.

– Vår utbildningsplattform här i Arvidsjaur är ju egentligen inte lågt hängande frukt, som många brukar uttrycka sig, utan nästan fallfrukt, säger han i ett pressmeddelande.

”Måste bli fler”

Riksdagen ska i höst fatta beslut om försvarets inriktning 2021-2025. Om en dryg månad inleds förhandlingar mellan partierna om regeringens försvarspolitiska proposition som är grunden för riksdagsbeslutet.

I sitt tal tog Hultqvist upp några av regeringens ståndpunkter inför de förhandlingarna. Han betonade att det är viktigt att satsa på kvantitet för att förstärka försvaret.

– Kvantitet är också en kvalitet. För att vi ska öka uthålligheten måste vi bli fler, sade Hultqvist.

Fler värnpliktiga

Det innebär bland annat att antalet värnpliktiga ska öka från 5 000 till 8 000 år 2025 och att värnpliktiga befälskategorier återinförs.

För att försvara Mälardalen vill Hultqvist att en flygflottilj etableras i Uppsala och att en stridsgrupp etableras i Mälardalen.

– Försvaret av Mälardalen och Göteborg måste stärkas. Försvaret av såväl huvudstadsområdet som Nordens största hamn är centralt, sade Hultqvist.

Satsar på Gotland

Försvarsministern betonade också att satsningen på Gotland måste fortsätta med förstärkt luftvärn, artilleri, underhåll, logistik och ledningsresurser. Hultqvist anser att det är nödvändigt att värnpliktsutbildning påbörjas på Gotland.

Försvarsberedningen föreslog dock också ett amfibieregemente i Göteborg och två nya regementen till, vilket Hultqvist inte nämnde något om. Myndigheten såg också behov av 8 000 värnpliktiga från 2024, medan Hultqvist nämner 2025. Det årtalet är också vad Försvarsmakten förespråkar.

Enligt den myndighetens beräkningar saknas flera tiotals miljarder för att genomföra alla förslag från försvarsberedningen. Därför föreslår Försvarsmakten flera omprioriteringar, senareläggningar och nedbantningar av försvarsberedningens förslag.

Svåra förhandlingar

Försvarsberedningen föreslog till exempel att en tredje brigad organiseras i Skåne. Försvarsmakten föreslår att brigaden påbörjas innan 2025, men bedömer att den inte blir färdig förrän efter 2030. Hultqvist tog dock inte upp den frågan i sitt tal.

Försvarsberedningen föreslog en reducerad motoriserad brigad i Stockholmsområdet. Försvarsmakten vill minska den satsningen till Stridsgrupp Mälardalen, vilket nu också Hultqvist ställer sig bakom.

Frågan är vilka av försvarsberedningens förslag som partierna i de kommande förhandlingarna ska senarelägga, reducera eller välja bort.

Hultqvists ambition är att höstens försvarsbeslut inte ska behöva omförhandlas senare på grund av att finansiering saknas.

– Så kan vi inte ha det, regeringens ingång är att det inte ska ske några omförhandlingar, sade försvarsministern i sitt tal.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut